Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Akademia Twórczego Nauczyciela.
Śląskie WOM Teams
Termin: 27.05.2024 godz. 15:0019:00
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Zaproszeni eksperci, nauczyciele konsultanci i doradcy

Obraz autorstwa cookie_studio na Freepik

Adresaci

nauczyciele różnych przedmiotów i zajęć (także bibliotek, świetlicy), pedagodzy i inni zainteresowani ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

Cele konferencji:

 • promowanie idei twórczości i wykorzystanie jej w praktyce szkolnej.
 • dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie twórczego przygotowania zajęć.
 • prezentacja wybranych narzędzi i sposobów prowadzenia lekcji.

Program

 

15.00 – 15.05 - Uroczyste rozpoczęcie konferencji – dr Jerzy Grad, dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach.

15.05-15.50 - wykład 1 –  O twórczości-czy twórczości można się nauczyć? zaproszony ekspert.

15.50-16.15 - wykład 2 – dr Barbara Czwartos, Rozgrzewka dla mózgu aby być (bardziej) twórczym - propozycje ćwiczeń i zabaw ze słowami.

16.15-16.40 - wykład 3 – dr Agnieszka Twaróg-Kanus, Odkrywanie i wspieranie potencjału. Jak kształtować i rozwijać talenty?

16.40-17.05 - wykład 4 - dr Ewelina Kawiak, Słów kilka o rozwiązywaniu zadań problemowych na przykładzie twórczej lekcji matematyki.

17.05-17.30 - wykład 5 – Aleksandra Gorzelik, DT jako twórcze podejście do pracy dydaktycznej .

17.30-18.00 – wykład 6 -Marta Cichoń-Sendor, Innowacyjne narzędzia edukacyjne:jak aplikacje cyfrowe zmieniają sposób w jaki się uczymy?

18.00-18.25 – wykład 7 -Eliza Flaszewska, Twórcza ręka = kreatywny mózg.

18.25-18.55 – wykład 8 – Andrzej Musiał, Twórczość i kreatywność w pracy nauczycielskiej a ograniczenia wynikające z prawa autorskiego.

18.55-19.00 - zakończenie, podsumowanie konferencji-Anna Czarlińńska-Wężyk.

Moderatorka konferencji: Anna Czarlińńska-Wężyk

O prowadzących

Anna Czarlińska-Wężyk-nauczycielka-konsultantka i kierowniczka Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, ekspertka i edukatorka z listy MEN, absolwentka UE w Katowicach, nauczycielka dyplomowana z doświadczeniem w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych; certyfikowana COACH PRAKTYK BIZNESU NBA, kompetencje z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, umiejętności miękkich, nauczania przedmiotów ekonomicznych i przedsiębiorczości;

dr Barbara Czwartos, nauczyciel-konsultant RODN "WOM" w Katowicach, ekspertka w zakresie dydaktyki nauczania języków obcych, psycholingwistyki oraz wykorzystania technologii informacyjnych w procesie kształcenia językowego, trenerka w zarządzaniu oświatą, certyfikowany nauczyciel w zakresie podnoszenia efektywności procesu nauczania.  

dr Agnieszka Twaróg-Kanus, nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w RODN "WOM" w Katowicach, praktyk, trener TUS, mediator, coach, tutor, mentor w edukacji, oligofrenopedagog, adiunkt badawczo-dydaktyczny  Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego.

dr Ewelina Kawiak, doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Adiunkta na Wydziale Nauk Społecznych UŚ w Katowicach. Zainteresowania naukowe dotyczą w szczególności edukacji matematycznej dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów w wieku wczesnoszkolnym. Pracuje w poradni psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, a także prowadzi zajęcia terapeutyczne.

Aleksandra Gorzelik, nauczycielka konsultantka w Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej RODN "WOM" w Katowicach. Specjalistka w zakresie dydaktyki historii sztuki i kultury, autorka publikacji i scenariuszy zajęć dla nauczycieli oraz autorskich projektów promujących edukację regionalną i artystyczną. Prowadzi szkolenia dotyczące korespondencji sztuk, edukacji regionalnej i międzykulturowej oraz kształtowania kompetencji kluczowych w szkole przyszłości.

Marta Cichoń-Sendor, nauczycielka konsultantka w Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej RODN "WOM" w Katowicach, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole w zakresie informatyki, mgr techniki i informatyki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Techniki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: grafiki komputerowej, Nowoczesnych Technologii Webowych i Mobilnych. Egzaminator OKE przedmiotu informatyka.

Eliza Flaszewska, nauczycielka-doradczyni metodyczna  z zakresu plastyki w RODN "WOM" w Katowicach. Specjalistka edukacji przez sztukę. Nauczycielka plastyki i rękodzieła w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1 w Bytomiu oraz Pałacu Młodzieży w Katowicach. Wykładowczyni Uniwersytetu Dolnośląskiego WSB we Wrocławiu przedmiotu podstawy edukacji plastycznej. Diagnosta i terapeutka dzieci autystycznych.

Andrzej Musiał, nauczyciel konsultant i kierownik Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej w RODN "WOM" w Katowicach. Prowadzi szkolenia z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji oraz prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej w praktyce szkolnej. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole. Organizator  szkoleń i sieci współpracy dla nauczycieli techniki.

 

Informacje

 1. Udział w konferencji jest bezpłatny.
 2. O zaświadczeniach: warunkiem otrzymania zaświadczenia z udziału w konferencji jest odnotowana w systemie obecność. Zaświadczenia (pdf) zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 3. Link do konferencji wysyłamy około godzinę przed wydarzeniem.
 4. MSTeams:
 • Konferencja będzie realizowane  z wykorzystaniem aplikacji MSTeams, która działa przez przeglądarkę internetową, zalecane: Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • W dniu konferencji na podany w karcie zgłoszenia e-mail zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do logowania. W przypadku braku takiego e-maila  prosimy o sprawdzenie Spamu lub kontakt z Działem szkoleń tel. 203 66 40 lub 538 189 858.
 • W dniu szkolenia prosimy o zalogowanie się na ok. 5 min przed jego rozpoczęciem.
 • Klikamy w podany link do pokoju webinarowego, przesłany w e-mailu.
 • Kiedy pojawia się pytanie: Jak chcesz dołączyć do spotkania Teams? Klikamy: Kontynuuj w tej przeglądarce.
 • Koniecznie wpisujemy swoje imię i nazwisko (lista obecności), warunkiem otrzymania zaświadczenia jest odnotowana w systemie obecność na zajęciach.
Osoba do kontaktu: Anna Czarlińska-Wężyk
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 223 Nr sali: 60 email: aczarli@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 26.05.2024 godz. 23:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.