Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Rok Edukacji Ekonomicznej - kilka inspiracji dla edukacji.
Śląskie WOM Teams
Termin: 25.04.2024 godz. 15:0017:45
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Anna Czarlińska-Wężyk, dr Barbara Czwartos, Aldona Ferdyn, zaproszeni eksperci

Adresaci: 

nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, przedmiotu biznes i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości, szkolni doradcy zawodowi i inni zainteresowani nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

Cele konferencji:

 • promowanie Roku Edukacji Ekonomicznej  i wykorzystanie idei w praktyce szkolnej.
 • dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji ekonomicznej.
 • prezentacja wybranych narzędzi i sposobów prowadzenie zajęć z zakresu nauk ekonomicznych.

Program

 • 15.00 – 15.05 - Uroczyste rozpoczęcie konferencji – dr Jerzy Grad, dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach

 • 15.05-15.25 - wykład 1 - Anna Czarlińska-Wężyk, Jasna strona ekonomii, czyli gdzie szukać pomysłów na inspirujące zajęcia.

 • 15.25-16.05 - wykład 2 - Jolanta Pasek, Jak wyszukiwać i poprawnie interpretować dane statystyczne?

 • 16.05-16.30 - wykład 3 - Bogdan Wołowczyk, Przedsiębiorczość w teorii i praktyce-co mówią specjaliści rynku pracy.

 • 16.30-17.00 - wykład 4 - dr Barbara Czwartos, Lekcja odwrócona z zastosowaniem narzędzi TIK  jako sposób na zaangażowanie uczniów.

 • 17.00-17.45 - wykład 5 - Aldona Ferdyn, Jak samodzielnie przygotować inspirujący filmik edukacyjny?

O prowadzących

Anna Czarlińska-Wężyk-nauczycielka-konsultantka i kierowniczka Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, ekspert i edukator z listy MEN,absolwentka UE w Katowicach, nauczycielka dyplowana z doświadczeniem w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych; certyfikowana COACH PRAKTYK BIZNESU Norman Benett Academy, kompetncje z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, kompetencji miękkich, nauczania przedmiotów ekonomicznych i przedsiębiorczości;

Jolanta Pasek, specjalistka w Śląskim Ośrodku Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Katowicach

Bogdan Wołowczyk, kierownik  Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach, aktywny nauczyciel i szkolny doradca zawodowy. Ekspert w zakresie oceny wniosków z przedsiębiorczości z funduszy unijnych, prowadzi szkolenia z zakresu przedsiębiorczości dla osób podejmujących działalność gospodarczą. 

dr Barbara Czwartos, nauczyciel-konsultant RODN "WOM" w Katowicach, ekspert w zakresie dydaktyki nauczania języków obcych, psycholingwistyki oraz wykorzystania technologii informacyjnych w procesie kształcenia językowego, trener w zarządzaniu oświatą, certyfikowany nauczyciel w zakresie podnoszenia efektywności procesu nauczania.  

Aldona Ferdyn, nauczycielka konsultantka w Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej RODN "WOM" w Katowicach. Prowadzi szkolenia z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole. 

 

Informacje

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Informacje o zaświadczeniach: warunkiem otrzymania zaświadczenia z udziału w konferencji jest odnotowana w systemie obecność. Zaświadczenia (pdf) zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Link do konferencji wysyłamy około godzinę przed wydarzeniem.

MSTeams

 • Konferencja będzie realizowane  z wykorzystaniem aplikacji MSTeams, która działa przez przeglądarkę internetową, zalecane: Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
 • W dniu konferencji na podany w karcie zgłoszenia e-mail zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do logowania. W przypadku braku takiego e-maila  prosimy o sprawdzenie Spamu lub kontakt z Działem Administarcyjnym, tel. 203 66 40 lub 538 189 858.
 • W dniu szkolenia prosimy o zalogowanie się na ok. 5 min przed jego rozpoczęciem podając imię i nazwisko.
 • Klikamy w podany link do pokoju webinarowego, przesłany w e-mailu.
 • Kiedy pojawia się pytanie: Jak chcesz dołączyć do spotkania Teams? Klikamy: Kontynuuj w tej przeglądarce.
 • Koniecznie wpisujemy swoje imię i nazwisko (lista obecności), warunkiem otrzymania zaświadczenia jest odnotowana w systemie obecność na zajęciach.

 

Osoba do kontaktu: Anna Czarlińska-Wężyk
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 223 Nr sali: 60 email: aczarli@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 25.04.2024 godz. 17:15

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.