Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Nowa droga awansu . Awans zawodowy i ocena pracy na stopień nauczyciela dyplomowanego
Termin: 21.03.2024 godz. 15:0018:00
Miejsce: platforma TEAMS Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Maria Syta

Szkolenie adresowane dla nauczycieli ,którzy chcą uzyskac stopień nauczyciela dyplomowanego

na nowych zasadach (nie rozpoczęli stażu przed 1.09.2022)

plan szkolenia 

1.Zasady nowego awansu zawodowego na dyplomowanie 

2.Wymagania po nowemu  do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego 

3.Zadania dyrektora i mentora w awansie zawodowym nauczyciela 

4.Ocena pracy w ostatnim roku przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego

5.Jakie dokumenty złożyć do kuratorium ?

6.Rozmowa kwalifikacyjna-jak sie przygotować?

7.Przepisy przejsciowe -dyskusja .

Adresaci : nauczyciele wszystkich typów szkół 

Prowadzący: Maria Syta- nauczyciel -konsultant, doswiadczenie na stanowisku dyrektora szkoły,

ekspert  d/s awansu, który uczestniczy w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych

Informacje o zaświadczeniach: każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie mailem 

Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne 

Osoba do kontaktu: Maria Syta
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 119 Nr sali: 58 email: msyta@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 20 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.