Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Nowoczesne technologie w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Teams
Termin: 21.03.2024 godz. 15:0017:15
Miejsce: MSTeams Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: dr Agnieszka Twaróg-Kanus

Adresaci:

Nauczyciele wychowania przeedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele zainteresowani tematyką

Cele:

- pogłębienie wiedzy w obszarze prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych

Tematyka szkolenia:

- diagnoza funkcjonalna

- cel zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych w obszarach rozwoju poznawczego (mowa, myślenie, percepcja wzrokowa, percepcja słuchowa) rozwoju emocjonalnego, społecznego i fizycznego.

- przykłady dobrych praktyk: Narzędzia TIk, generatory, metody aktywizujące

O prowadzącym szkolenie:

dr n. hum. Agnieszka Twaróg-Kanus. Nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praktyk, coach, mentor,tutor w edukacji, mediator, oligofrenopedagog, trener pracujący nurtem Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Liczba godzin 

Zajęcia trwają 3 godziny dydaktyczne

Informacje o zaświadczeniach

Zaświadczenie z udziału w zajeciach zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu na szkolenie

UWAGA: Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na awarię systemu zapisów (informatycy pracują nad tym), po wypełnieniu formularza i naciśnięciu ikonki WYŚLIJ - nie otrzymają Państwo żadnego komunikatu oraz nie będzie informacji w Państwa skrzynce mailowej - za co serdecznie przepraszamy. Natomiast system zapisuje Państwa dane na wybrane szkolenie. Mogą Państwo jedynie zadzwonić lub wysłać zapytanie do kierownika kursu lub/i do Działu Administracyjnego, czy faktycznie zostali Państwo zapisani na szkolenie: Dział Administracyjny: 32 203 59 67 w.123 - Zuzanna Klyszcz lub 32 203 59 67 w. 219 - Marta Czerniakowska-Sordyl

Osoba do kontaktu: Agnieszka Twaróg-Kanus
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: atkanus@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 20 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.