Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Motywy antyczne w kulturze współczesnej. Szkolenie w Sieci.
WOM Teams
Termin: 28.02.2024 godz. 11:0012:15
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Aleksandra Gorzelik

Adresaci: 

Nauczyciele przedmiotów humanistycznych i artystycznych oraz nauczyciele bibliotekarze zainteresowani szeroko pojętą sztuką wizualną.

Cele: 

·        Omówienie współczesnej sztuki światowej i europejskiej, inspirowanej antykiem greckim i rzymskim.

·        Realizacja 1. kierunku polityki oświatowej państwa 2023/24: Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, w tym wsparcie powrotu do szkół języka łacińskiego jako drugiego języka obcego

Tematyka szkolenia:

·        Dzieło sztuki jako tekst kultury - pytania kluczowe

·        Motywy antyczne we współczesnej sztuce światowej i polskiej - nawiązania i inspiracje

·        Jak wykorzystać potencjał tekstów kultury na zajęciach z uczniami?

Liczba godzin:

zajęcia trwają 2 godziny dydaktyczne.

Informacje o zaświadczeniach:

Zaświadczenia z udziału w zajęciach zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu na szkolenie.

O prowadzącej szkolenie:

Aleksandra Gorzelik  -  konsultantka w Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej, dyplomowana nauczycielka historii sztuki i wiedzy o kulturze, certyfikowana trenerka w oświacie i zarządzaniu; ukończyła kurs trenerski w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Koordynatorka egzaminu maturalnego z historii sztuki we współpracy z CKE i OKE w Jaworznie. 

 
Osoba do kontaktu: Aleksandra Gorzelik
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 202 Nr sali: 96a email: agorzelik@womkat.edu.pl

Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC