Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Wyzwania współczesnej edukacji - jak zachęcić uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności w procesie efektywnego nauczania
Termin: 06.02.2024 godz. 14:3016:45
Miejsce: RODN WOM Katowice Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Joanna Drążek

Termin: 6 lutego 2024 (szkolenie online)

Prowadzący szkolenie: Joanna Drążek

Uczestnicy: Nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Cele szkolenia: Pogłębienie rozumienia zagadnienia aktywności ucznia w rzeczywistości szkolnej oraz sposobów pobudzania tej aktywności w procesie nauczania i wychowania.

Program szkolenia: 

1. Znaczenie określenia "uczeń jest aktywny".

2. Proces efektywnego nauczania.

3. Aktywny uczeń w rzeczywistości szkolnej.

4. Zachęcanie uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności.

5. Wpływ relacji na aktywność ucznia.

Warsztat rozszerzający zagadnienie poruszane na Konferencji

"Wyzwania współczesnej edukacjiw kontekście wymagań państwa

WYMAGANIE 3. Uczeń jest aktywny 

 

Zapraszamy uczestników konferencji oraz wszystkich zainteresowanych problematyką

O prowadzącej szkolenie: Joanna Drążek

  • Nauczyciel – konsultant  ds. języków obcych w Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, RODN WOM w Katowicach
  • magister filologii angielskiej UAM – językoznawstwo, wieloletni nauczyciel języka angielskiego w różnych typach szkół,

  • prowadzi szkolenia z zakresu metodyki nauczania języków obcych (i innych pokrewnych) pod hasłem "Doskonalenie umiejętnści metodycznych i budowanie relacji"

  • Autorka metody nauczania języków obcych: Efektywne nauczanie języka obcego w rzeczywistości szkolnej – Awareness Method. Wraz z nauczycielami przeprowadza badania jej skuteczności w całorocznych projektach i w sieciach nauczycieli eksperymentatorów,

  • zaangażowana w programy wspomagania szkół i placówek w zakresie poprawy jakości kształcenia językowego, a także w szkolenia z zakresu realizacji podstawy programowej z języków obcych różnych typów szkół.

 

Osoba do kontaktu: Joanna Drążek
Nr tel: 32 258 38 01 wew: 122 Nr sali: 59 email: jdrazek@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 20 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.