Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Sieć nauczycieli sztuki: "Polskie i ukraińskie tradycje i kultura"
Śląskie WOM Zoom
Termin: 16.10.2023 godz. 15:0016:30
Miejsce: Platforma MS Teams Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Aleksandra Gorzelik

Adresaci:

Zapraszamy nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowanych szeroko pojętą kulturą Polski, Śląska i Ukrainy oraz wzajemnymi wpływami i inspiracjami

Cele:

  • Praktyczna analiza tekstów kultury zawartych w podstawach programowych obu krajów 
  • Poznanie i wykorzystanie sztuki do wzajemnej integracji i edukacji interkulturowej

Tematyka szkolenia:

  • Powitanie uczestników i prezentacja prowadzących
  • Wyznaczenie kierunków działań Sieci 
  • Prezentacja materiałów edukacyjnych Narodowego Centrum Kultury do wykorzystania także na lekcjach historii i zajęciach regionalnych)
  • Projekty i dobre praktyki na rzecz dziedzictwa 

O prowadzącym szkolenie:

Aleksandra Gorzelik - nauczycielka konsultantka w Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej, historyk sztuki, certyfikowana trenerka w oświacie i zarządzaniu, ukończyła kurs trenerski w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych. Koordynatorka egzaminu maturalnego z historii sztuki we współpracy z CKE i OKE w Jaworznie.  

Liczba godzin

zajęcia trwają 2 godziny dydaktyczne.

Informacje o zaświadczeniach 

Zaświadczenia z udziału w zajęciach zostną przesłane drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu na szkolenie.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Gorzelik
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 202 Nr sali: 96a email: agorzelik@womkat.edu.pl