Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ EDUKACJI-Wybrane aspekty zarządzania szkołą-zasady i procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia
Śląskie WOM
Termin: 22.03.2024 godz. 15:3017:00
Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach Sala: 83
Prowadzący szkolenie: dr n. zdr. Tomasz Grad

Cele

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia

Uczestnik:

  • uaktualni  wiedzę z zakresu prawa oświatowego w obszarze bezpieczeństwa  
  • uaktualni  wiedzę z zakresu zasad postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia
  • pozna wybrane procedury postępowania

Plan szkolenia:

  • -podstawy prawne bezpieczeństwa w szkole
  • - wybrane sytuacje zagrożenia
  • - zasady postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia

Informacja: zaświadczenia z udziału w zajeciach zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu na szkolenie.

Warsztat rozszerzający zagadnienie poruszane na Konferencji "Wyzwania współczesnej edukacji
w kontekście wymagań państwa" 
WYMAGANIE 
9. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Zapraszamy uczestników konferencji oraz wszystkich zainteresowanych problematyką

Osoba do kontaktu: Tomasz Grad
Nr tel: 32 203 59 67 wew. 208 Nr sali: 95 email: tg@womkat.edu.pl