Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

XII Akademia Zawodowców - Sztuczna inteligencja a budowanie ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej.
Śląskie WOM Teams
Termin: 15.05.2024 godz. 15:0018:00
Miejsce: online Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: nauczyciele konsultanci "WOM" w Katowicach i zaproszeni eksperci

 Obraz autorstwa freepik

Już dziś informujemy i zapraszamy serdecznie na naszą konferencję z cyklu AKADEMIA ZAWODOWCÓW:

"Sztuczna inteligencja a budowanie ścieżki kariery edukacyjno-zawodowej".

Będzie to już dwunasta edycja Akademii. W tym roku szkolnym planujemy wydarzenie on-line. Mamy nadzieję, że taka formuła pozwoli na uczestnictwo jeszcze większej grupie zainteresowanych.

 

Adresat:

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nauczyciele doradcy zawodowi, wychowawcy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, pedagodzy szkolni.

Plan konferencji:

 

·       15.00-15.05; Rozpoczęcie konferencji, powitanie, cele i założenia- dr Jerzy Grad, dyrektor RODN „WOM” w Katowicach

·       15.05-15.50; Związki sztucznej inteligencji i edukacji - szanse i zagrożenia dla stron procesu edukacji w kontekście miejskim- prof. dr hab. Jacek Szołtysek, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

·       15.50-16.10; Podstawy prawne doradztwa, aktualizacje - Zbigniew Martyniak, Kierownik Oddziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Kuratorium Oświaty w Katowicach

·       16.10-16.30; Wykorzystanie  AI w kreowaniu ścieżki rozwoju-przykładowy scenariusz- Marta Cichoń-Sendor, nauczyciel-konsultant RODN "WOM" w Katowicach

·       16.30-17.05; Psychologiczne aspekty rozwoju zastosowań modeli AI w edukacji - mgr inż. Bartłomiej Żywczak, nauczyciel konsultant w BBODN w Bielsku-Białej, 

·       17.05-17.25; Rola tradycyjnej edukacji w środowisku wypełnionym AI - Maria Kaczmarek, nauczyciel-konsultant RODN "WOM" w Katowicach

·       17.25-17.40;Jakie kompetencje kluczowe w coraz szybciej zmieniającym się środowisku? Lekcje z wykorzystaniem symulacji - Wojciech Pitura, Prezes Zarządu "REVAS" Branżowe symulacje dla szkół

·     17.40-18.00; Generacja Alfa w szkole a nauczyciele pokolenia X, Y - wyzwania dla edukacji - Anna Czarlińska-Wężyk, nauczyciel-konsultant RODN "WOM" w Katowicach.

 

O prowadzących:

prof. dr hab. Jacek Szołtysek-profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Logistyki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Jest autorem dziewięciu podręczników akademickich i sześciu monografii naukowych, ponad 60 rozdziałów w monografiach naukowych, ponad 200 artykułów naukowych, publikowanych w kraju i poza jego granicami.

Zbigniew Martyniak - Kierownik Oddziału Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego  Kuratorium Oświaty w Katowicach

Marta Cichoń-Sendor-nauczycielka konsultantka w Pracowni Edukacji Międzykulturowej i Informacji Pedagogicznej RODN "WOM" w Katowicach, nauczyciel dyplomowany z wieloletnim doświadczeniem pracy w szkole jako nauczyciel informatyki, mgr techniki i informatyki Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Techniki. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: grafiki komputerowej, Nowoczesnych Technologii Webowych i Mobilnych. Egzaminator OKE w zakresie przedmiotu informatyka.

mgr inż. Bartłomiej Żywczak - nauczyciel konsultant ds. informatyki w BBODN w Bielsku-Białej, nauczyciel w V LO w BB, wykładowca akademicki. Od 1998 roku przedsiębiorca zajmujący się doradztwem w zakresie IT oraz systemami informatycznymi w kulturze, biznesie i edukacji. Twórca Akademii Programowania ABEL IT.

Maria Kaczmarek-nauczycielka-konsultantka w Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego RODN "WOM" w Katowicach.

Wojciech Pitura-przedsiębiorca, wykładowca, trener, doradca biznesowy.Współwłaściciel oraz Prezes Zarządu Revas sp. z o.o. i wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny rzeszowskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania.Ccertyfikowany trener symulacji biznesowych z doświadczeniem w prowadzeniu zajęć z wykorzystaniem gier decyzyjnych.

Anna Czarlińska-Wężyk-nauczycielka-konsultantka i kierowniczka Pracowni Wychowania, Kształcenia Ogólnego i Zawodowego, ekspert i edukator z listy MEN,absolwentka UE w Katowicach, nauczycielka dyplowana z doświadczeniem w nauczaniu przedmiotów ekonomicznych; certyfikowana COACH PRAKTYK BIZNESU Norman Benett Academy, kompetncje z zakresu m.in. doradztwa zawodowego, kompetencji miękkich, nauczania przedmiotów ekonomicznych i przedsiębiorczości;

================================================================

Informacje

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Informacje o zaświadczeniach 

Warunkiem otrzymania zaświadczenia z udziału w konferencji jest odnotowana w systemie obecność. Zaświadczenia w formie pdf zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.

Aplikacja MSTeams

  • Konferencja będzie realizowane  z wykorzystaniem aplikacji MSTeams, która działa przez przeglądarkę internetową, zalecane: Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.
  • W dniu konferencji na podany w karcie zgłoszenia e-mail zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do logowania. W przypadku braku takiego e-maila (max na 2 godz. przed szkoleniem) prosimy o sprawdzenie Spamu lub kontakt z Dziełem szkoleń tel. 203 66 40 lub 538 189 858.
  • W dniu szkolenia prosimy o zalogowanie się na 5 min przed jego rozpoczęciem.
  • Klikamy w podany link do pokoju webinarowego, przesłany w e-mailu.
  • Kiedy pojawia się pytanie: Jak chcesz dołączyć do spotkania Teams? Klikamy: Kontynuuj w tej przeglądarce.
  • Koniecznie wpisujemy swoje imię i nazwisko (lista obecności), warunkiem otrzymania zaświadczenia jest odnotowana w systemie obecność na zajęciach.

Link do konferencji wysyłamy około godzinę przed wydarzeniem.

======================================================================

 
Osoba do kontaktu: Anna Czarlińska-Wężyk
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 223 Nr sali: 60 email: aczarli@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 15.05.2024 godz. 08:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.