Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Emisja głosu i technika mówienia z elementami logorytmiki
Termin od: 17.04.2024 godz. 15:00 do: 15.05.2024 godz. 18:00
Sala: 41
Prowadzący szkolenie: Piotr Gajos, Marianna Kłyk

Cele szkolenia

Uczestnicy:

  • uporządkują swoją wiedzę z anatomii i fizjologii aparatu  mowy,
  • zostaną zmotywowani do poprawnych nawyków, dzięki którym zachowają zdrowy aparat mowy nawet w sytuacjach zwiększonego wysiłku,
  • nauczą się świadomego posługiwania się głosem po to, aby odbiorcy z przyjemnością słuchali mówiącego,
  • wykorzystają elementy logorytmiki w prawidłowej emisji głosu

Tematyka: 

1. Anatomia i fizjologia narządów mowy: omówienie anatomii i fizjologii narządów układów: oddechowego,  fonacyjnego oraz artykulacyjnego

2. Czynniki wpływające na prawidłową emisję głosu: Nawyki, które wpływają negatywnie na funkcjonowanie aparatu mowy.  Nawyki, które wpływają pozytywnie na funkcjonowanie aparatu mowy. Higiena głosu - jak dbać o zdrowie aparatu mowy na co dzień. Ćwiczenia sprzyjające higienie głosu. Ćwiczenia rozluźniające aparat mowy. Ćwiczenia oddechowe.

3. Praktyczne ćwiczenia: jak pracować głosem?: Ćwiczenia oddechowe: praca przeponą; prawidłowa postawa; błędy postawy. Ćwiczenie sylab.  Ćwiczenia oddechowe; ćwiczenia oddechowo fonacyjne; ćwiczenia  prawidłowej emisji samogłosek, ćwiczenia oddechowe z tekstem. Ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne. Ćwiczenia estetyki wypowiedzi. Ćwiczenia prawidłowej tonacji wypowiedzi. Łamańce językowe, ćwiczenia poruszające różne obszary aparatu mowy. Ćwiczenia logorytmiczne sprzyjające prawidłowej emisji głosu.

Liczba godzin: 16

Terminy zajęć: 17.04.2024.; 24.04.2024.; 08.05.2024.; 15.05.2024.

Zajęcia trwają od godz. 15.00 do 18.00

Osoba prowadząca: Piotr Gajos - artysta Filharmonii Śląskiej, perkusista, nauczyciel wychowania muzycznego, konferansjer, dyrygent chórów amatorskich, specjalista z emisji głosu

UWAGA: Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na trwający proces modyfikacji systemu zapisów, po wypełnieniu formularza i naciśnięciu ikonki WYŚLIJ -nie otrzymają Państwo żadnego komunikatu oraz nie będzie informacji w Państwa skrzynce mailowej - za co bardzo przepraszamy. System zapisuje jednak Państwa dane na wybrane szkolenie. W razie wątpliwości mogą Państwo dzwonić do Działu Szkoleń: tel. 32 203 66 40, 32 203 66 56 lub  538 189 858 albo wysłać maila pod adresem: kursy@womkat.edu.pl lub szkolenia@womkat.edu.pl
 
 
 

 

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 162 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 18-23/24-MK /KDST

Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 

Data nadsyłania zgłoszeń: 16.04.2024 godz. 18:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.