Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Emisja głosu i technika mówienia z elementami logorytmiki
Termin: 02.05.2024 godz. 15:0018:00
Sala: 41
Prowadzący szkolenie: Piotr Gajos, Marianna Kłyk

Cele szkolenia

Uczestnicy:

  • uporządkują swoją wiedzę z anatomii i fizjologii aparatu  mowy,
  • zostaną zmotywowani do poprawnych nawyków, dzięki którym zachowają zdrowy aparat mowy nawet w sytuacjach zwiększonego wysiłku,
  • nauczą się świadomego posługiwania się głosem po to, aby odbiorcy z przyjemnością słuchali mówiącego,
  • wykorzystają elementy logorytmiki w prawidłowej emisji głosu

Tematyka: 

1. Anatomia i fizjologia narządów mowy: omówienie anatomii i fizjologii narządów układów: oddechowego,  fonacyjnego oraz artykulacyjnego

2. Czynniki wpływające na prawidłową emisję głosu: Nawyki, które wpływają negatywnie na funkcjonowanie aparatu mowy.  Nawyki, które wpływają pozytywnie na funkcjonowanie aparatu mowy. Higiena głosu - jak dbać o zdrowie aparatu mowy na co dzień. Ćwiczenia sprzyjające higienie głosu. Ćwiczenia rozluźniające aparat mowy. Ćwiczenia oddechowe.

3. Praktyczne ćwiczenia: jak pracować głosem?: Ćwiczenia oddechowe: praca przeponą; prawidłowa postawa; błędy postawy. Ćwiczenie sylab.  Ćwiczenia oddechowe; ćwiczenia oddechowo fonacyjne; ćwiczenia  prawidłowej emisji samogłosek, ćwiczenia oddechowe z tekstem. Ćwiczenia emisyjne, artykulacyjne. Ćwiczenia estetyki wypowiedzi. Ćwiczenia prawidłowej tonacji wypowiedzi. Łamańce językowe, ćwiczenia poruszające różne obszary aparatu mowy. Ćwiczenia logorytmiczne sprzyjające prawidłowej emisji głosu.

Liczba godzin: 16

Terminy zajęć kursu: 8 maja 2024 r., 15.05.2024., 22.05.2024., 29.05.2024.

Zajęcia trwają od godz. 15.00 do 18.00

Osoba prowadząca: Piotr Gajos - artysta Filharmonii Śląskiej, perkusista, nauczyciel wychowania muzycznego, konferansjer, dyrygent chórów amatorskich, specjalista z emisji głosu

 
 
 
 

 

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 162 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.