Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Ogólnopolska sieć nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie -spotkanie w sieci
Teams
Termin: 03.04.2023 godz. 13:3015:00
Sala: 41
Prowadzący szkolenie: Marianna Kłyk

Adresaci: uczestnikami sieci mogą być wyłącznie nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zatrudnieni w ośrodkach doskonalenia nauczycieli

Cele: 

  • Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z nauczycielami konsultantamii doradcami metodycznymi przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie - pozyskiwanie informacji oraz wzajemne wspieranie się.
  • Wymiana informacji, doświadczeń i wspieranie się w realizacji zadań doradczych dla nauczycieli
  • Wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami działań
  • Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników sieci

 Tematyka

1.Przywitanie uczestników

2.Cele i zadania „sieci” – wnioski z pierwszego spotkania

3.Przykłady dobrych praktyk stosowanych przez uczestników „sieci”

Czas trwania: 1 marca 2023 - 16 czerwca 2023

Terminy spotkań: 06.03.2023.;  03.04.2023.; 08.05.2023.???  16.06.2023. (piątek)

Godz. 13.30-15.00

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl