Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Pierwsza zasada dynamiki i zjawisko bezwładności
WOM
Termin: 29.03.2023 godz. 10:4511:30
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 w Bytomiu Sala: WYJAZDOWE
Prowadzący szkolenie: Sandra Cieśla

Lekcja otwarta przeznaczona dla nauczycieli fizyki w szkole podstawowej (m. Chorzów  - sieć współpracy)

Cel ogólny zajęć:

Uczeń poznaje pierwszą zasadę dynamiki oraz zjawisko bezwładności, doskonaląc przy tym planowanie doświadczeń, wnioskowanie na podstawie ich wyników oraz rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych..

Cele szczegółowe zajęć:

1. Uczeń podaje warunki, w których ciało pozostaje w spoczynku, w jakich może odbywać się ruch jednostajny prostoliniowy.

2. Uczeń wie, że zmiana ruchu wymaga działania siły.

 3.Uczeń potrafi objaśnić i opisać zjawisko bezwładności, podać przykłady zjawiska bezwładności w życiu codziennym, wie że miarą bezwładności jest masa ciała.

 4.Uczeń potrafi przeprowadzić rozumowanie prowadzące do sformułowania I zasady dynamiki,

5. Uczeń rozwiązuje jakościowe problemy związane ze zjawiskiem bezwładności.

 

Omówienie założeń lekcji: 28.03.2023r. g. 14:30

Ewaluacja lekcji: 29.03.2023r. g. 11:45

Osoba do kontaktu: Sandra Cieśla
email: metodyk_ciesla_WOM@interia.pl