Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Rola i zadania mentora w procesie awansu zawodowego nauczyciela
Termin: 18.05.2023 godz. 15:0017:15
Miejsce: RODN"WOM"Katowice Sala: 89
Prowadzący szkolenie: Ewa Chorąży

1. Pojęcie i funkcje mentora,

2. Zmiany w procesie awansu zawodowego z uwzględnieniem roli mentora - podstawy prawne,

3. Zadania i obowiązki mentora w świetle zapisów prawa (Ustawa z dnia 5 września 2022r., o zmianie ustawy Karta Nauczyciela),

4. Zadania mentora w kontekście awansu zawodowego i obowiązków nauczyciela (kryteria oceny pracy nauczyciela),

5. Udział mentora w zajęciach, opinia mentora, dokumentacja pracy mentora;

6. Wybrane techniki i narzedzia mentoringu.

Osoba do kontaktu: Ewa Chorąży
Nr tel: 32 259 98 35 wew: 203 Nr sali: 91 email: echorazy@womkat.edu.pl