Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Fotografia: mowa nie tylko ludzka? Ekokrytyczna interpretacja zdjęć
Termin: 22.04.2023 godz. 09:0010:00
Sala: 54
Prowadzący szkolenie: dr Justyna Budzik (UŚ)

Tematyka:

Fotografia: mowa nie tylko ludzka? Ekokrytyczna interpretacja zdjęć

Na warsztatach uważnie przyjrzymy się fotografiom: zdefiniujemy „realizm ekologiczny”, poszukamy śladów nie-ludzkiej perspektywy,  zastanowimy się, jak pokazane jest w obrazach środowisko i jego przemiany. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy fotografia zawsze jest o człowieku? Rozważymy również, w jakim stopniu zdjęcia mogą budzić postawę troski o Ziemię i jak można wykorzystać nie tylko patrzenie na fotografie, ale i wykonywanie ich w kształtowaniu postaw proekologicznych: stworzymy bank pomysłów na zajęcia praktyczne dla uczennic i uczniów.

  • Konieczne do pełnego uczestnictwa będą smartfony.

Zajęcia przeznaczone są dla nauczycielek i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Warsztaty odbywają się w ramach w  ramach  projektu  VF  nr  22020071  (grant  strategiczny):  The  V4  Humanities  Education  for  the  Climate.  Diagnoses  –  Best  Practices  –  Recommendations  (HEC). Projekt  jest  współfinansowany  przez  rządy  Czech,  Węgier,  Polski  i  Słowacji  w  ramach  Grantów  Wyszehradzkich  z  Międzynarodowego  Funduszu  Wyszehradzkiego,  którego  misją  jest  propagowanie  idei zrównoważonej współpracy regionalnej w Europie Środkowej.

O prowadzącej: 

dr Justyna H. Budzik: Adiunkt w Instytucie Nauk o Kulturze UŚ, filmoznawczymi, zajmuje się edukacją medialną i nauczaniem języka polskiego jako obcego.

Tematyka badawcza: edukacja filmowa i medialna, nauczanie języka polskiego jako obcego, krytyka etyczna, teoria i historia kina i fotografii.

Wybrane publikacje:

1.    Plakat – Polska Ryszarda Kai: o krajobrazach i ekologii w nauczaniu języka polskiego jako obcego. „Postscriptum Polonistyczne” 2021 nr 2, s. 1-15.  2.    Fotografia: inspirować i edukować. Wybrane działania Fundacji dla Filmu i Fotografii. „Kultura Współczesna” 2019, nr 2, s. 145-160. 3.    Nawiedzone czasy : widma w najnowszym polskim kinie i fotografii. „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” 2018, [nr] 4, s. 1-20. 5.  Polska półka filmowa. Krótkometrażowe filmy animowane i aktorskie w nauczaniu języka polskiego jako obcego [współaut. Agnieszka Tambor]. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2018, ss. 137. ISBN 978-83-226-3478-3.6.  (Re)konstrukcja rodzinnej historii. Fotograficzny błąd w funkcji triku. „Kwartalnik Filmowy” 2017, nr 4, s. 93-99.  Film Education in Cinemas – Determinants and Tendencies. „Panoptikum” 2017, nr 18, s. 157-176. 8. Inspiracje dydaktyczne dla edukacji filmowej: alternatywy dla modelu „przyliterackiego”. W: Edukacja polonistyczna jako zobowiązanie. Powszechność i elitarność polonistyki. T. 2, red. Ewa Jaskółowa, Danuta Krzyżyk, Bernadetta Niesporek-Szamburska, Małgorzata Wójcik-Dudek, przy współpracy Diany Jagodzińskiej i Aleksandry Zok-Smoły, Katowice 2016, s. 503-515. ISBN 978-83-226-3188-1.Filmowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z archeologii medialnych cudów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, ss. 202. ISBN 978-83-8012-404-2. Dotyk światła. O zmysłowym doznawaniu kina. Wydawnictwo FA-art, Katowice 2012, ss. 174. ISBN 978-83-60406-27-4.

Przynależność do towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Nowymi Mediami, Network for European Cinema Studies.

 

Osoba do kontaktu: Iwona Kruszewska-Stoły
Nr tel: 32 258 22 09 Nr sali: 56