Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

KONFERENCJA EDUKACYJNA: Autyzm. Życie/bycie w spektrum
Teams
Termin: 13.04.2023 godz. 14:5019:30
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: dr Agnieszka Twaróg-Kanus i zaproszeni eksperci, praktycy w tematyce spektrum autyzmu
                                                                                                                    

 

KONFERENCJA EDUKACYJNA PT.:

AUTYZM. ŻYCIE/BYCIE W SPEKTRUM

Konferencja odbędzie się pod patronatem Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku Białej oraz we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną w Katowicach.

 Adresaci:

  • nauczyciele wszystkich etapów nauczania
  • dyrektorzy
  • wychowawcy
  • pedagodzy szkolni, pedagodzy specjalni, psychologowie szkloni
  • przyszli nauczyciele

Celem  konferencji jest podjęcie dyskusji nad realnymi możliwościami wspierania uczniów ze spektrum autyzmu na każdym etapie kształcenia. Osią wystąpień będzie szerokie przedstawienie różnorodności  tematyki. Zaproszeni eksperci prezentować będą własne doświadczenia i propozycje działań edukacyjnych i terapeutycznych, które wspierają osoby ze spektrum w całościowym rozwoju. 

O prowadzącym szkolenie:

Agnieszka Twaróg-Kanus - nauczyciel konsultant RODN "WOM" w Katowicach, oligofrenopedagog, trener TUS, mentor, tutor w edukacji, adiunkt naukowo-badawczy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

Liczba godzin

6 godzin dydaktycznych

 Informacje o zaświadczeniach 

Zaświadczenia z udziału w zajęciach zostną przesłane drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu na szkolenie do 30 dni po wydarzeniu.

 PROGRAM KONFERENCJI EDUKACYJNEJ PT.: AUTYZM. ŻYCIE/BYCIE W SPEKTRUM

14.50 – 15.00 Rozpoczęcie Konferencji i powitanie uczestników przez Panią Wicedyrektor ds. Doskonalenia Nauczycieli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”   w Katowicach – Iwonę Kruszewską-Stoły, Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Pana Prof dra hab. Ernesta Zawadę oraz Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy w Katowicach, Pana Krzysztofa Kobiałkę.

                     Przedstawienie agendy wydarzenia oraz zaprezentowanie prelegentów 

                                                  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej – Wikipedia, wolna  encyklopedia                                     Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach

PANEL I

EDUKACJA w SPEKTRUM

15.00 – 15.20

Katarzyna Rzońca – wicedyrektor Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Katowicach

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. Rola i wsparcie.

15.20 – 15.40

dr Agnieszka Sobiegała – Śląski Uniwersytet Medyczny

Jak rozmawiać w klasie o neuroróżnorodności.

15.40 – 16.00

dr Justyna Trepka Starosta – Akademia Górnośląska w Katowicach

Trudności w relacjach rówieśniczych.

16.00 – 16.20

dr Jadwiga Kamińska-Reyman – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Mówienie przez zachowanie – interpretacja psychologiczna niepokojących nie-autystycznych u osób z ASD i niepełnosprawnością intelektualną.

16.20 – 16.40

PRZERWA

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Katowicach zaprezentuje najnowsze książki ze swoich zbiorów dotyczące problematyki ASD.

16.40 – 17.00

dr Sara Knapik-Szweda – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Muzyka jako forma komunikacji i budowania relacji z dzieckiem autystycznym.

17.05 – 17.25

dr Ewelina Kawiak – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Praca z uczniem ze spektrum autyzmu – praktyczne wskazania dla nauczycieli.

17.25 – 17.45

dr Joanna Godawa – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Sztuka, Spektrum, Sukces – o autyzmie w perspektywie rozwoju.

17.45 – 18.00

PRZERWA

Prezentacja prac plastycznych Cypriana Kasprzykiewicza.

PANEL II

RODZICE w SPEKTRUM

18.00 – 18.20

 dr Agnieszka Roszkowska – Akademia Techniczno-Humanistyczna  w Bielsku-Białej

Psychologiczne problemy rodziców dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

18.20 – 18.40

dr Agnieszka Michalkiewicz-Gorol – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej: nauczycielka Macieja i Izabela Kawecka – mama Macieja

Doświadczenia ucznia z Zespołem Aspergera w perspektywie rodzica i nauczyciela.

18.40 – 19.00

Ewa Sawicka – psycholog, dyrektor projektu „Empatyczna Akademia”

Rodzice dziecka z ASD.

19.00 – 19.15

Magdalena Łysoń

Zabawa dziecka ze spektrum autyzmu.

PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Osoba do kontaktu: Agnieszka Twaróg-Kanus
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: atkanus@womkat.edu.pl