Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

„Edukacja włączająca w nauczaniu języka angielskiego”
Termin: 27.03.2023 godz. 14:3016:35
Miejsce: RODN WOM Katowice Sala: Aula górna
Prowadzący szkolenie: Joanna Drążek, Dorota Strumińska, Barbara Czwartos

 

Konferencja: „Edukacja włączająca w nauczaniu języka angielskiego”

27 marca 2023 r., godzina 14.30 – 16.35, aula górna

Program:

14.30 – przywitanie uczestników – Dyrektor RODN "WOM" dr Jerzy Grad

14.35 – 15.30  „Nauczyciel-guma, czyli Edukacja włączająca w nauczaniu języka angielskiego”Dorota Strumińska,

                       Oxford University Press

15.30 – 16.00 „Jak pracować z uczniem dyslektycznym na lekcji języka obcego?” dr Barbara Czwartos, RODN „WOM”

16.00 – 16.30 „Przykłady zadań do zastosowania w klasach o zróżnicowanym poziomie biegłości językowej” (mixed-ability class)

                      Joanna Drążek RODN WOM

Wszyscy uczestnicy otrzymają zaświadczenia uczestnictwa

oraz wybrane podręczniki Oxford University Press

16.35 – podsumowanie i zakończenie konferencji

Rzeczowo, konkretnie, praktycznie :-) 

Szczegółowe informacje o konferencji - tutaj

Osoba do kontaktu: Joanna Drążek
Nr tel: 32 258 38 01 wew: 122 Nr sali: 59 email: jdrazek@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 27.03.2023 godz. 12:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.