Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Autonomiczne województwo śląskie w czasach W. Korfantego.
Teams
Termin: 04.04.2023 godz. 14:0017:00
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Ewa Chorąży, Aleksandra Gorzelik

Adresaci:

 • nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych zainteresowani edukacją regionalną 
 • nauczyciele przedmiotów: historia, historia i teraźniejszość, wiedza o społeczeństwie
 • uczestnicy konkursów i olimpiad wiedzy o regionie
 • pracownicy placówek oświatowych poszukujący inspiracji do debat i dyskusji na tematy regionalne

Cele:

 • prezentacja sylwetek czołowych polityków województwa śląskiego w II RP
 • propagowanie wiedzy o Wojciechu Korfantym - jednym z Patronów roku 2023

Tematyka szkolenia:

 • dr hab. Małgorzata Myśliwiec, prof.UŚ (Instytut Nauk Politycznych UŚ): Politycy okresu II RP - Konstanty Wolny;
 • dr hab. Lech Krzyżanowski, prof.UŚ (Instytut Historii UŚ) – Wojewodowie śląscy okresu II RP;
 • A. Gorzelik (RODN "WOM" w Katowicach): Przestrzeń polityki: gmachy i sale Sejmowe okresu  II RP;
 • dr E. Chorąży (RODN "WOM" w Katowicach): Województwo śląskie w czasach II RP w edukacji szkolnej;
 • K. Kraus (Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego):  Prezentacja materiałów dydaktycznych i scenariuszy lekcyjnych;
 • A. Lysko:  Wideo-wykład  w ramach projektu „Głos ma Pan poseł Korfanty” ujmujący postać Wojciecha Korfantego w perspektywie regionalnej.

Liczba godzin:

Zajęcia trwają 5 godzin dydaktycznych.

Informacje o zaświadczeniach: 

Zaświadczenia z udziału w zajęciach zostaną przesłane drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu na konferencję .

 

Osoba do kontaktu: Ewa Chorąży
Nr tel: 32 259 98 35 wew: 203 Nr sali: 91 email: echorazy@womkat.edu.pl