Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla przedmiotu technika
Śląskie WOM
Termin: 20.03.2023 godz. 15:0018:00
Miejsce: Szkoła Podstawowa nr 12 im. I.J. Paderewskiego w Katowicach, ul. Paderewskiego 46
Prowadzący szkolenie: Witold Jakubek, Andrzej Musiał

 

Adresaci:

 • nauczyciele techniki i inni zainteresowani.

Cele:

 • przedstawienie zmian w podstawie programowej techniki oraz praktyczne metody ich realizacji. 

Tematyka szkolenia:

Zmiany  w  podstawie  programowej kształcenia  ogólnego  dla przedmiotu technika w obszarze:

 • założeń przedmiotu technika,
 • celów kształcenia,
 • treści nauczania
 • warunków i sposobu realizacji tego przedmiotu

Rozszerzenie treści nauczania z wychowania komunikacyjnego w obszarze:

 • wymagań szczegółowych
 • pojawienia się  nowych urządzeń wykorzystywanych przez uczniów w ruchu  drogowym  (hulajnogi  elektryczne,  urządzenia  transportu  osobistego,  urządzenia wspomagające ruch, wózki rowerowe).

Szkolenie będzie uzupełnione treściami z zakresu:

 • rozwiązań metodycznych dotyczących sposobu pracy z uczniami metodą projektów technicznych,
 • rozwiązań organizacyjnych w tworzeniu pracowni technicznej w szkole,
 • psychofizycznych i społecznych uwarunkowań zachowań dzieci w ruchu drogowym,
 • zmian w przepisach ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały.

O prowadzącym szkolenie:

Witold Jakubek jest wieloletnim nauczycielem techniki, autorem koncepcji pomocy naukowych do przedmiotu, autorem podstawy programowej techniki, przewodniczącym Komisji powołanej przez MEiN do opracowania zmian w podstawie programowej przedmiotu technika.

Liczba godzin

zajęcia trwają 4 godziny dydaktyczne.

Informacje o zaświadczeniach 

Zaświadczenia z udziału w zajęciach zostną przesłane drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu na szkolenie.

 

Osoba do kontaktu: Andrzej Musiał
Nr tel: 32 203 78 46 wew: 120 Nr sali: 74 email: amusial@womkat.edu.pl