Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Praca z dzieckiem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej
Teams
Termin: 17.05.2023 godz. 15:0018:00
Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" Katowice, ul. Kard. Wyszyńskiego 7 Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Aleksandra Błaszczak

Adresaci:

 • nauczyciele szkół podstawowych

Cele:

 • usystematyzowanie wiedzy z zakresu spektrum autyzmu
 • poznanie metod i form pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu w szkole podstawowej

Tematyka kursu:

 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu - etiologia i objawy.
 • Potrzeby edukacyjne  dzieci ze spektrum autyzmu. Odbieranie świata przez dzieci ze spektrum autyzmu – zaburzenia sensoryczne.
 • Terapia i metody pracy z dziećmi z autyzmem.
 • Rozwijanie mowy i komunikacji. Współpraca z rodzicami.
 • Funkcjonowanie dzieci ze spektrum autyzmu w szkole; wspomaganie ucznia z ASD; metody i techniki pracy z uczniem z ASD; rozwijanie kompetencji społecznych.

O prowadzącym szkolenie: 

Aleksandra Błaszczak - pedagog specjalny, czynny nauczyciel uczniów ze spektrum autyzmu.

Liczba godzin:

zajęcia trwają 12 dydaktycznych od godziny 15.00 do godz. 18.00.

Terminy spotkań:

 • 18.05.2023 r.;(czwartek)
 • 25.05.2023 r. (czwartek);
 • 31.05.2023 r. (środa)

Informacja o zaświadczeniach:

zaśwaidczenie z udziału w zajęćiach zaostaną przesłane drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu na szkolenie

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 120 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
 • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
 • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.