Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Sieć Współpracy i Samokształcenia kadry pedagogicznej i pomocy nauczyciela z Ukrainy
Teams
Termin od: 30.03.2023 godz. 15:30 do: 25.08.2023 godz. 17:00
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Marianna Kłyk, Aleksandra Gorzelik

Celem współpracy w sieci jest:

  • rozpoznanie problemów edukacyjnych  kadry pedagogicznej i pomocy nauczyciela z Ukrainy;
  • wsparcie  kadry pedagogicznej i pomocy nauczyciela z Ukrainy w ich działaniach wychowawczo-edukacyjnych.

Celem pierwszego spotkania jest wyłonienie obszarów i tematyki współpracy w ramach sieci oraz ustalenie terminów kolejnych spotkań  i szkoleń.

Zapraszamy do udziału w sieci osoby pracujące w szkołach (podstawowych, ponadpodstawowych), które posługują się językiem polskim w stopniu komunikatywnym.

Pierwsze spotkanie organizacyjne:  30.03.2023. (czwartek)

Godz. 15.30 - 17.00

Osoby prowadzące sieć:

Marianna Kłyk - nauczyciel konsultant, autorka programów nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie dla szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej; autorka programów wychowawczych i profilaktycznych, autorka scenariuszy lekcji (publikacje) oraz licznych publikacji z zakresu metodyki nauczania.

Aleksandra Gorzelik  - nauczyciel konsultant w zakresie historii sztuki, historii i wiedzy o kulturze; egzaminator z historii sztuki; autorka publikacji i  scenariuszy zajęć  dla nauczycieli historii i plastyki oraz autorskich projektów promujących edukację regionalną i artystyczną.

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl