Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Biologia w sieci - ,,Biologiczne inspiracje – nowe wyzwania, nowe rozwiązania’’
WOM Clickmeeting
Termin od: 01.03.2023 godz. 10:00 do: 16.06.2023 godz. 10:00
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Adam Pukocz

           

       

 

Ogólnopolska sieć nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. biologii "Biologiczne inspiracje - nowe wyzwania, nowe rozwiązania"

Sieć prowadzona we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie

 

Adresaci:

uczesnikami sieci mogą być wyłącznie nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni zatrudnieni w ośrodkach doskonalenia nauczycieli

Cele

  • Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z nauczycielami konsultantami i doradcami metodycznymi ds. biologii - pozyskiwanie informacji oraz wzajemne wspieranie się.
  • Wymiana informacji, doświadczeń i wspieranie się w realizacji zadań doradczych dla nauczycieli
  • Wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami działań
  • Analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników sieci

Program:

zgodnie z zapotrzebowaniem i zgłoszonymi propozycjami uczestników sieci

Czas trwania:

1 marca 2023 - 16 czerwca 2023

Uczestnicy sieci otrzymają stosowne zaświadczenia

Spotkania uczestników sieci będą odbywały się on-line oraz poprzez platformę Moodle

 

 

Osoba do kontaktu: Adam Pukocz
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 223 Nr sali: 60 email: apukocz@womkat.edu.pl