Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Mowa ciała w sztuce
Termin: 16.02.2023 godz. 10:3012:15
Sala: 89
Prowadzący szkolenie: Aleksandra Gorzelik

Plan szkolenia: 

  • Dzieło sztuki jako źródło historyczne i tekst kultury 
  • Analiza wybranych przykładów sztuki dawnej i najnowszej z uwzględnieniem kontekstu historycznego 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

 

Osoba do kontaktu: Aleksandra Gorzelik
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 202 Nr sali: 96a email: agorzelik@womkat.edu.pl