Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Projekt: Wychowanie do wartości - w kręgu pedagogiki "mądrej miłości"
Termin: 14.02.2023 godz. 14:5518:45
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: dr Agnieszka Twaróg-Kanus, Marta Cichoń-Sendor, dr Mirella Zajega, Andrzej Musiał

W kręgu pedagogiki „mądrej miłości”

Żadna miłość nie jest łatwa, ale gdy w grę wchodzi wychowanie młodego człowieka staje się szczególnym wyzwaniem. Janusz Korczak wprowadził do pedagogiki pojęcie „mądrej miłości” jako swego rodzaju zasady wychowawczej. Miłość wychowawcza jest postawą aksjologiczną i opartym na niej pragmatycznym działaniem pedagogicznym, to poznawanie młodego człowieka i jego świata oraz poznawanie siebie w roli nauczyciela, wychowawcy, rodzica.

Plan konferencji:

godz. 14.55 Powitanie uczestników i rozpoczęcie konferencji

godz. 15.00 dr Agnieszka Twaróg-Kanus, Rozważania o mądrej i zdrowej miłości do dziecka

godz. 16.00 Marta Cichoń-Sendor, Komunikatory uczuć (pomocne aplikacje)

godz. 17.00 dr Mirella Zajega, Miłość w aspekcie wychowania

godz. 18.00 Andrzej Musiał, Internet podatny na zdradę: jak nie szkodzić tym, których kochamy

Aplikacja: Teams

  • Konferencja będzie realizowana  z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
  • Na podany w karcie zgłoszenia e-mail zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do logowania
  • W przypadku braku takiego e-maila prosimy o sprawdzenie Spamu lub kontakt
    z organizatorem szkolenia
  • W dniu konferencji prosimy o zalogowanie się na 5 min  przed jej rozpoczęciem
  • Klikamy w podany link do pokoju webinarowego, przesłany w e-mailu
  • Kiedy pojawia się pytanie: Jak chcesz dołączyć do spotkania Teams? Klikamy: Kontynuuj w tej przeglądarce

 

* Zaświadczenia, potwierdzające udział w konferencji, będą przesyłane elektronicznie po zakończeniu konferencji na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

** Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest odnotowana w systemie obecność na minimum dwóch wykładach.

*** Logując się proszę wpisać imię i nazwisko, te dane wędrują na listę obecności na podstawie której są wysyłane zaświadczenia potwierdzające udział w konferencji.

 

Osoba do kontaktu: Mirella Zajega
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: mzajega@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 13.02.2023 godz. 12:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.