Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Coaching w klasie - współpraca, wsparcie, partnerstwo.
Teams
Termin: 09.05.2023 godz. 15:0017:15
Prowadzący szkolenie: dr Agnieszka Twaróg-Kanus

Celem spotkania szkoleniowego w ramach Sieci nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej jest pogłębienie kompetencji komunikacyjnych z wykorzystaniem elementów rozmowy coachingowej.

Przebieg spotkania:

1. Konflikty interpersonalne

2. Skuteczność coahingu edukacyjnego 

3. Skuteczna komunikacja w zespole klasowym. Bariery w komunikacji. Komunikacja bez przemocy

4. Jak pytać. Rodzaje pytań.

5. Wykorzystanie modelu GROW w praktyce.

6. Przykłady dobrych praktyk i podsumowanie spotkania.

Osoba do kontaktu: Agnieszka Twaróg-Kanus
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: atkanus@womkat.edu.pl