Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Świat zawodów w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Termin: 17.10.2022 godz. 16:0019:30
Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach Sala: Aula dolna
Prowadzący szkolenie: mgr Dorota Kozioł-Żurawska, dr Karina Stępkowska, mgr Wioleta Mueller- Konieczny, mgr Maria Kaczmarek

W programie konferencji: 16.00-17.45

1. Gdy dorosnę … o możliwościach i marzeniach najmłodszych, czyli preorientacja zawodowa w przedszkolu

 Wioleta Mueller-Konieczny, doradca metodyczny RODN”WOM” w Katowicach

 2. Preorientacja zawodowa w pedagogice M. Montessori, R. Steinera, C. Freineta

 Dorota Kozioł-Żurawska, doradca metodyczny RODN”WOM” w Katowicach

 3. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej jako (współ)twórca przestrzeni wspierającej ucznia w kształtowaniu orientacji zawodowej

  dr Karina Stępkowska, doradca metodyczny RODN”WOM” w Katowicach

4. Założenia doradztwa zawodowego w ZSU 2030

  Maria Kaczmarek, konsultant RODN „WOM” w Katowicach

Formularz zapisu na część wykładową jest zamieszczony poniżej. Uczestnicy bioracy udział w konferencji otrzymują zaświadczenie.

Uczestnicy bioracy udział w konferencji otrzymują zaświadczenie.

 

Warsztaty: 18.00-19.30 (do wyboru)

 Uczestnicy bioracy udział w wybranym warsztacie otrzymają oddzielne zaświadczenia.

Edukacja przedszkolna

1. "Nie tylko zabawa"- preorientacja zawodowa w wychowaniu przedszkolnym w trakcie bieżących działań” 

Prowadzący: Dorota Kozioł-Żurawska, doradca metodyczny

Link do szkolenia <<<

2. „Kreujemy przyszłość, czyli co o preorientacji zawodowej nauczyciel wiedzieć powinien

Prowadzący: Wioleta Mueller-Konieczny, doradca metodyczny

Link do szkolenia <<< 

Edukacja wczesnoszkolna

1. Rozwój umiejętności zawodowych uczniów klas trzecich szkoły podstawowej w oparciu o Międzynarodowy Projekt Edukacyjny „Czytam z klasą”

Prowadzący: Agnieszka Szymańska, nauczyciel, I Zespół Szkół Społecznych w Katowicach, Barbara Szymańska, nauczyciel, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Katowicach

Zapisy:

gr 1 Link do szkolenia <<<

 gr 2 Link do szkolenia <<<

2. Sposoby na kreatywne i interaktywne poznawanie zawodów w lekturach szkolnych. Realizacja projektów edukacyjnych.

Prowadzący: Emilia Kaczoch, nauczyciel  Szkoła Podstawowa nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach 

gr 1 Link do szkolenia <<<

gr 2 Link do szkolenia <<<

 

 

 

 

 

Osoba do kontaktu: Maria Kaczmarek
Nr tel: 32 259 98 48 wew: 212 Nr sali: 94 email: mkaczmarek@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 17.10.2022 godz. 19:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.