Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela
Termin: 28.06.2022 godz. 10:0013:00
Miejsce: RODN "WOM" Katowice Sala: 89
Prowadzący szkolenie: Krzysztof Bednarek

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek, a także inne zainteresowane osoby do udziału w bezpłatnym seminarium z warsztatami pt.:

Stres i wypalenie zawodowe nauczyciela

                                                                                                                                    

Na problem wypalenia zawodowego zwrócono uwagę już ponad 40 lat temu. Nie pojawia się nagle. Najczęściej to powolny proces. Aktualnie (czas pandemii!) może gwałtownie przyspieszyć!Z początku łagodny stres, który później przechodzi w przewlekły, a ten może mieć poważne konsekwencje. Niedostatki radzenia sobie ze stresem są otwartą bramą dla zespołu wypalenia zawodowego. Jest on aktualnie postrzegany jako jedno z dwu – obok depresji – największych zagrożeń naszego zdrowia psychicznego; nazywa się je wręcz epidemią XXI wieku. Warto "zaopiekować" się sobą.Zapraszamy do udziału w stacjonarnym seminarium!

Termin i miejsce:                                                                                                                                   

- 28 czerwca 2022r. (tj. wtorek),  godz. 10.00 – 13.00 (s. 89 – II piętro)

RODN „WOM” Katowice, ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7

Organizacja i prowadzenie seminarium:

Krzysztof Bednarek – socjolog; konsultant ds. zarządzania oświatą

Program seminarium:

  1. Refleksja wokół przyczyn i objawów stresu (autodiagnoza).
  2. Umiejętność funkcjonowania w złożonym świecie eustresu i dystresu (pomiędzy zagrożeniem wypaleniem zawodowym a zaangażowaniem w pracę).
  3. Jakie działania warto podejmować, aby ograniczyć stres zawodowy w pracy nauczyciela?
  4. Doskonalenie umiejętności radzenia sobie ze stresorami w miejscu pracy (opracowanie osobistej strategii antystresowej).
  5. Wymiana doświadczeń w zakresie dobrych praktyk antystresowych.

Zapraszamy do zgłaszania swojego udziału w seminarium do wyczerpania miejsc.

Osoba do kontaktu: Krzysztof Bednarek
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 221 Nr sali: 92 email: kb@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 28.06.2022 godz. 10:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.