Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Strategie tłumaczenia symultanicznego na lekcjach języków obcych
Termin: 09.06.2022 godz. 16:3018:00
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Barbara Czwartos Marcin Gliński

Adresat: zainteresowani nauczyciele języków obcych

Prowadzący

Marcin Gliński - wykładowca Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach angielskojęzycznych, certyfikowany trener metodyczny oraz tłumacz języka angielskiego w Organizacji Narodów Zjednoczonych

dr Barbara Czwartos - konsultant RODN "WOM" Katowice, trener oświaty

Treści szczegółowe:

W trakcie warsztatu praktycznej analizie poddane zostanę kreatywne zadania rozwijające umiejętności słuchania, zapamiętywania, notowania i werbalizacji, które są niezbędne w tłumaczeniu symultanicznym. Konstrukcje zadań zapewniają uczniom rozwój językowy i dobrą zabawę w trakcie lekcji

Osoba do kontaktu: Barbara Czwartos
Nr tel: 32 258 38 01 wew: 122 Nr sali: 59 email: bczwartos@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 20 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.