Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

ABC młodego nauczyciela - rozwój zawodowy - bezpłatny kurs doskonalący
Termin od: 11.07.2022 godz. 10:00 do: 15.07.2022 godz. 12:15
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Andrzej Musiał, Aldona Ferdyn, Marta Cichoń-Sendor, Mirella Zajega, Aleksandra Gorzelik

Tematyka zajęć

Prowadzący

Termin

Prawo autorskie w pracy nauczyciela - jak nie pogubić się w gąszczu przepisów

 

 

 Andrzej Musiał 

 

 

 

11.07.2022 godz. 10.00 -12.15

Rozwijanie kompetencji kluczowych w szkole

 

 

 Aldona Ferdyn

 

 

 

12.07.2022 godz. 10.00 -12.15

Sprawdziany i quizy on-line

Marta Cichoń-Sendor

 

 

13.07.2022 godz. 10.00 - 12.15

Komunikacja werbalna i pozawerbalna w pracy nauczyciela

 

Mirella Zajega

 

14.07.2022 godz. 10.00 - 12.15

Design Thinking - praca metodą projektów w szkole

 

Aleksandra Gorzelik

 

 

15.07.2022 godz. 10.00 - 12.15

 

Kurs odbędzie się on-line, link do pokoju webinarowego zostanie przesłany przed każdym spotkaniem. Zajęcia są bezpłatne. Zaświadczenia potwierdzające ukończenie kursu zostaną przesłane drogą mailową po ostatnich zajęciach.

  • Zajęcia będą realizowane  z wykorzystaniem platform ClickMeeting lub Teams, które działają przez przeglądarki internetowe, zalecane: Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

  • Na podany w karcie zgłoszenia e-mail zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do logowania. W przypadku braku takiego e-maila (max na 1 godz. przed szkoleniem) prosimy o sprawdzenie Spamu lub kontakt z organizatorem szkolenia 

  • W dniu szkolenia prosimy o zalogowanie się 5 min  przed jego rozpoczęciem.

  • Klikamy w podany link do pokoju webinarowego, przesłany w e-mailu i wpisujemy: swoje imię i nazwisko  oraz e-mail (który podaliśmy w karcie zgłoszenia na szkolenie), jest to równocześnie wpisanie się na listę obecności.

Warunkiem otrzymania zaświadczena potwierdzającego ukończenie kursu jest obecność na minimum trzech spotkaniach.  

Osoba do kontaktu: Mirella Zajega
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: mzajega@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 11.07.2022 godz. 09:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.