Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Pierwsza pomoc emocjonalna w sytuacji kryzysowej
Termin: 07.06.2022 godz. 15:0018:00
Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach Sala: 41
Prowadzący szkolenie: Marianna Kłyk

Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z etapami udzielania pierwszej pomocy emocjonalnej dziecku/uczniowi w kryzysie.

Tematyka:

1. Kryzys: rozwojowy, środowiskowy, egzystencjalny, sytuacyjny (w tym wydarzenia traumatyczne)

2. Objawy kryzysu w zależności od etapu rozwojowego dziecka.

3.. Kiedy interweniować?

4. Sześcioetapowy model interwencji kryzysowej.

Liczba godz.: 4

 Osoba prowadząca: Marianna Kłyk - nauczyciel konsultant ds wychowania, profilaktyki, wychowania do życia w rodzinie, autorka programów wychowawczych.

 

Osoba do kontaktu: Marianna Kłyk
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 224 Nr sali: 58 email: mk@womkat.edu.pl