Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

XI Śląska Szkoła Diagnozy Edukacyjnej (dawniej EWD)
Śląskie WOM Prawo
Termin od: 02.06.2022 godz. 11:00 do: 03.06.2022 godz. 13:30
Miejsce: Hotel Jaskółka, Ustroń Sala: WYJAZDOWE
Prowadzący szkolenie: Ewa Chorąży, Cezary Lempa, Adam Pukocz, Krzysztof Bednarek

Celem XI Śląskiej Szkoły Diagnozy Edukacyjnej dawniej EWDjest wsparcie szkoły w przygotowaniu analizy wyników uzyskanych przez uczniów na egzaminie ósmoklasisty i skonstruowaniu programu poprawy efektów kształcenia. Zapraszamy dyrektorów szkół, wicedyrektorów, przewodniczących zespołów przedmiotowych oraz nauczycieli zajmujących się w szkole analizą wyników.

Podczas XI Śląskiej Szkoły Diagnozy Edukacyjnej zajmiemy się analizą czynników kontekstowych szkoły, mogących mieć wpływ na wynik egzaminu. Zaprezentujemy aplikacje w programie Excel, która ułatwia przygotowanie wyników do analizy w zespołach przedmiotowych, zaproponujemy sposób opracowania programu poprawy efektów kształcenia oraz indywidualnej pracy z uczniem w celu wyjaśnienia wyniku, który otrzymał na egzaminie. 

OPŁATA KONFERENCYJNA obejmuje; wykłady i warsztaty dwudniowe, materiały pokonferencyjne, nocleg w pokoju jedno lub dwuosobowym, obiad i kolację pierwszego dnia oraz śniadanie i obiad drugiego dnia, a także serwis kawowy, 

Opłata uzależniona od wyboru pokoju:

1) W POKOJU DWUOSOBOWYM - 350 ZŁ

2) W POKOJU JEDNOOSOBOWYM - 400 ZŁ

PROGRAM XI ŚLĄSKIEJ SZKOŁY DIAGNOZY EDUKACYJNEJ (dawniej EWD)

Termin: 2 - 3 czerwca 2022 r. – Hotel Jaskółka, Ustroń

 

DZIEŃ I

10.00    przyjazd uczestników, zakwaterowanie, rejestracja.

11.00 – 11.20    Powitanie uczestników (Iwona Kruszewska-Stoły – Wicedyrektor RODN „WOM” w Katowicach)

Prezentacja celów i programu

11.20 – 12.30    Wykład - Informacja zwrotna o wyniku uczenia się (Krzysztof Bednarek).

12.30 – 13.30   Wykład –Pozytywny dialog ze sobą. Semantyka zdrowego myślenia (dr Mirella Zajega).

13.30 – 15.00    Obiad

15.00 – 16.00   Wykład - Zmiany w systemie egzaminów zewnętrznych w kontekście edukacji hybrydowej i bieżących zmian w prawie oświatowym (dr Ewa Chorąży).

16.00 – 17.00 Wykład - Przebieg egzaminu ósmoklasisty, analiza (charakterystyka) arkuszy egzaminacyjnych.

Warsztaty – wskaźniki statystyczne opisujące wyniki egzaminu. Skale stosowane w prezentacji wyników egzaminu.

17.00 – 17.15   Przerwa kawowa

17.15– 18.45    Warsztaty – Wykorzystanie aplikacji Excel w przygotowaniu wyników do analizy i konstruowania programu poprawy efektów kształcenia.

19.00               Kolacja.

 DZIEŃ II

Do 9.00            Śniadanie

9.00 – 10.30     Warsztaty – jak opisać czynniki kontekstowe mojej szkoły - czynniki kontekstowe mogące mieć wpływ na wyniki uczenia się uczniów w tym wyniki egzaminu.

10.30-11.00      Przerwa kawowa

11.00 – 13.00   Warsztaty – Analiza wyników egzaminów zewnętrznych – od wyniku do programu poprawy efektów kształcenia..

W jaki sposób interpretować wyniki egzaminu z uczniem?

Podsumowanie XI ŚLĄSKIEJ SZKOŁY DIAGNOZY EDUKACYJNEJ.

13.00               Obiad. Powrót do domu.

W przypadku małej liczby zgłoszonych uczestników konferencja może zostać odwołana.

 

Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.

Nr rachunku: 34150014451214400327750000

Tytuł wpłaty: imię i nazwisko oraz numer: 46-21/22-CL /KONL

Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 

Osoba do kontaktu: Cezary Lempa
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 221 Nr sali: 92 email: cezaryl@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne