Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Kurs na wychowawcę wypoczynku
Termin od: 29.05.2022 godz. 09:00 do: 12.06.2022 godz. 16:00
Miejsce: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach Sala: 87
Prowadzący szkolenie: Maria Syta ,Mariola Lux ,Aleksandra Gorzelik, Ratownik medyczny

Terminy zajęć:

29.05.2022r. -godz.9.00-16.00

4.06.2022r. -godz.9.00-16.00

11.06.2022r. -godz.9.00-16.00

12.06.2022r. -godz.9.00-16.00

PROGRAM KURSU NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU

1.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży-4 godz 

2.Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku-2 godz.

3. Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej-4 godz.

4.Ruch i rekreacja-5 godz.

5.Turystyka i krajoznawstwo-4 godz.

6.Zajęcia kulturalno-oświatowe-5 godz.

7.Zajęcia praktyczno-techniczne-2 godz.

8.Prace społecznie użyteczne-2 godz.

9.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku-8 godz

Prowadzący: Maria Syta, Mariola Lux,Aleksandra Gorzlik,Ratownik medyczny

Adresaci : zainteresowani zdobyciem kwalifikacji

Informacje o zaświadczeniach: warunkiem otrzymania zaświadczenie

jest  zdanie egzaminu testowego 

Liczba godzin; 36 godziny dydaktyczne 
 

 

Osoba do kontaktu: Maria Syta
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 119 Nr sali: 58 email: msyta@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 180 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.