Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Akademia Innowacyjnego nauczyciela WF
WOM
Termin od: 10.05.2024 godz. 10:00 do: 12.05.2024 godz. 15:00
Miejsce: Ośrodek konferencyjny w Ustroniu Sala: WYJAZDOWE
Prowadzący szkolenie: dr Tomasz Grad i zaproszeni eksperci

Udział w konferencji obejmuje:

 • dwa noclegi, dwa śniadania, trzy obiady i dwie kolacje
 • 12 godzin warsztatów praktycznych z zakresu różnych aktywności fizycznych
 • wykład nt. odpowiedzialnośc nauczycieli wf w kontekście wypadków w szkołach i podczas zajęć ruchowych
 • certyfikaty i materiały
 • forum wymiany doświadczeń
 • bezpłatny parking
 • opłata klimatyczna w cenie
 • zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych
 • dojazd na koszt własny

organizator: dr Tomasz Grad

w programie warsztaty: nordic walking, samoobrony, pierwszej pomocy, locking, krumping, dancehall

 Program szczegółowy:

10.05.2024 -12.00 - 14.00 - Zakwaterowanie

                   14.00-15.00 - Obiad

                   16.00 - 17.30 - warsztaty w dwóch lub jednej grupach( samoobrona, pierwsza pomoc)-

                                           Instruktor ze Szkoły Policji, Ratownik medyczny

                   17.45 - 19.15 - warsztaty w dwóch lub jednej grupach ( pierwsza pomoc, samoobrona)

                                          Instruktor ze Szkoły Policji , Ratownik medyczny

                   19.30 - Kolacja

11.05.2024 - 09.00 - 10.00 - śniadanie

                    10.15 - 11.45 - warsztaty w dwóch lub jednej grupach (nordic walking, trening funkcjonalny/locking/kalistenika)

                                           Instruktor Studia Dance4you

                     12.00 -13.30 - warsztaty w dwóch lub jednej grupach (nordic walking, trening funkcjonalny/locking/kalistenika)

                                           Instruktor Studia Dance4you

                     14.00 - 15.00 - Obiad

                     16.00 - 17.30 -  warsztaty w dwóch grupach ( krumping, dancehall/formy muzyczno-ruchowe)

                                             Instruktor Studia Dance4you

                     17.45 - 19.15 - warsztaty w dwóch lub jednej grupach ( krumping, dancehall/formy muzyczno-ruchowe)

                                             Instruktor Studia Dance4you

                     19.30 - kolacja

12.05.2024 - 09.00 - 10.00 - śniadanie

                    10.15 - 11.45 - wyklad nt: Odpowiedzialność nauczycieli i instruktorów za

                                          pozostawienie uczniów bez opieki - dr Tomasz Grad

                    12.00 - 13.00 - dyskusja panelowa nt bezpieczeństwa na lekcjach wf

                     13.00 - Obiad

                     14.00 - wykwaterowanie

Osoba do kontaktu: Tomasz Grad
Nr tel: 32 203 59 67 wew. 208 Nr sali: 95 email: tg@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 700 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
 • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
 • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 48-23/24-TG /KST

Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 

Data nadsyłania zgłoszeń: 01.05.2024 godz. 15:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Jakub Musiał, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.