Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Edukacja to relacja, czyli kształtowanie środowiska edukacyjnego w szkole.
Termin: 11.04.2022 godz. 14:0016:15
Prowadzący szkolenie: Ewa Chorąży
  1. Funkcjonowanie społeczności szkolnej w edukacji stacjonarnej i zdalnej.
  2. Relacje w szkole i ich rola w kształceniu i rozwoju dzieci/młodzieży.
  3. Wnioski z badań: uczniowie w pracy zdalnej i po powrocie do szkół. Reintegracja,
  4. Możliwe problemy spowodowane ograniczeniem bezpośrednich kontaktów rówieśniczych i izolacją.
  5. Działania motywujące uczniów do pracy w edukacji hybrydowej.
  6. Relacje nauczyciel – uczeń, nauczyciel – rodzic.
Osoba do kontaktu: Ewa Chorąży
Nr tel: 32 259 98 35 wew: 203 Nr sali: 91 email: echorazy@womkat.edu.pl