Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Opowiadamy - storytelling w teorii i praktyce
Termin: 15.12.2021 godz. 15:0018:45
Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: dr Barbara Czwartos, Adam Pukocz, dr Ewa Chorąży, dr Mirella Zajega

Plan konferencji:

godz. 15.00 – 15.45  dr Barbara Czwartos, Siła opowieści – jak pracować metodą storytellingu

godz. 16.00 – 16.45  Adam Pukocz, Moja znajomość z Frances Mayes, autorką książki „Pod słońcem Toskanii”

godz. 17.00 17.45  dr Ewa Chorąży, Kobieta niezwykła, czyli o prywtnych pamiętnikach księżnej Daisy von Pless

godz. 18.00 - 18.45 dr Mirella Zajega, O człowieku, któy własne życie uczynił przedmiotem poznania filozoficznego (Mikołaj Bierdiajew, Autobiografia filozoficzna)

Aplikacja: Teams

  • Konferencja będzie realizowana  z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams
  • Na podany w karcie zgłoszenia e-mail zostanie wysłane zaproszenie z linkiem do logowania
  • W przypadku braku takiego e-maila prosimy o sprawdzenie Spamu lub kontakt
    z organizatorem szkolenia
  • W dniu konferencji prosimy o zalogowanie się na 5 min  przed jej rozpoczęciem
  • Klikamy w podany link do pokoju webinarowego, przesłany w e-mailu
  • Kiedy pojawia się pytanie: Jak chcesz dołączyć do spotkania Teams? Klikamy: Kontynuuj w tej przeglądarce

Zaświadczenia będą przesyłane na podany w zgłoszeniu adres mailowy. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest odnotowana w systemie obecność na minimum dwóch wykładach, logując się wpisujemy imię i nazwisko, te dane wędrują na listę obecności.

 

 

Osoba do kontaktu: Barbara Czwartos
Nr tel: 32 258 38 01 wew: 122 Nr sali: 59 email: bczwartos@womkat.edu.pl
Data nadsyłania zgłoszeń: 15.12.2021 godz. 17:45

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.