Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Śląski Kongres Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego i Edukacji Wczesnoszkolnej
WOM Teams Clickmeeting Zoom
Termin od: 28.05.2021 godz. 16:00 do: 29.05.2021 godz. 14:00
Miejsce: Platforma MS Teams, Clickmeeting oraz Zoom Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: Elżbieta Brol, Wioleta Mueller-Konieczny, Dorota Kozioł-Żurawska

Patronat Marszałka Województwa Śląskiego

czytaj>>

 

Motto: Matematyka jest miarą wszystkiego

 

Jeśli:

  • chcesz rozwijać logiczne myślenie i potencjał twórczy swoich uczniów i przedszkolaków, 
  • dowiedzieć się jakie nowatorskie metody i formy pracy stosować w tym  zakresie,
  • poszukujesz inspiracji i chcesz spotkać ciekawych ludzi 

to zapraszamy Cię do udziału w niezwykłym wydarzeniu!

Wychowanie i nauczanie dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ma kluczowe znaczenie w życiu każdego człowieka. Dążenie do poznania nowych dróg, możliwości, rozwiązań przez dziecko stanowi inspirację do organizacji przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach

V Śląskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania Przedszkolnego

oraz

I Śląskiego Kongresu Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej.

Celem dwudniowego spotkania będzie inspirowanie nauczycieli do poszukiwania nowatorskich rozwiązań metodycznych. Kompetencje matematyczne są na liście kompetencji kluczowych opracowanej przez Radę Europy w 2018 roku. Ich rozwijanie od najmłodszych lat da szansę dzieciom na dobry start w życiu dorosłym.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM

ZOBACZ PROGRAM kliknij

KONKURS Z NAGRODAMI

W ramach kongresu ogłaszamy także KONKURS dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej z nagrodami rzeczowymi o łącznej wartości prawie 6000 zł, m.in. :

  • vouchery - 50% zniżki na dowolne studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
  • mata do kodowania wraz z zestawami kafli edukacyjnych przeznaczonych do nauki matematyki w połączeniu z nauką kodowania/programowania o łącznej wartości 1 960 zł ufundowana przez Wyższą Szkołę Humanitas zobacz film 
  • robot edukacyjny ufundowany przez Grupę Edukacyjną MAC Edukacja, 
  • karty upominkowe do sieci EMPIK na kwotę, 500, 300 i 100 zł ufundowane przez Wyższą Szkołę Bankową Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
  • pomoce dydaktyczne oraz materiały plastyczne.

Szczegóły oraz regulamin konkursu link

WAŻNE INFORMACJE:

Uczestnik kongresu ma możliwość wzięcia udziału w:

  • dwóch wykładach - wypełnienie formularza zgłoszenia na kongres (u dołu strony) jest równoznaczne z zapisem na wykłady:

Wykład 1.: Roman Lorens Edukacja małego dziecka. Korelacja wychowania przedszkolnego i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej” 

Wykład 2: dr Ewelina Kawiak Uniwersytet Śląski "Królowa nauk da się lubić - co można zrobić, aby matematyka smakowała jak ciastko z malinami?"

  • 6 wybranych warsztatach (po 1 w każdej sesji) - wykaz w programie i formularzu zgłoszeniowym.

W celu zapisania się na Kongres należy wypełnić dwa formularze zgłoszeniowe, które znajdują się poniżej oraz wpłacić na konto ośrodka 30 zł.

Wykłady oraz warsztaty odbędą się online poprzez platformy MS Teams, Clickmeeting oraz Zoom. Linki do spotkań zostaną przesłane na podane adresy mailowe w czwartek 27 maja.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenia w formie elektronicznej. Warunkiem uzyskania zaświadczenia jest udział w 2 wykładach i minimum 3 warsztatach.

Pierwszy formularz zgłoszeniowy - zapisy na warsztaty

PONIŻEJ drugi formularz zgłoszeniowy - zapisy na kongres (konieczny do wystawienia zaświadczenia)

Osoba do kontaktu: Elżbieta Brol
Nr tel: 32 259 98 48 wew: 212 Nr sali: 94 email: ebrol@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 30 zł od uczestnika
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 29-20/21-EB /KONL

Jeżeli wpłata zostanie dokonana w dniu szkolenia należy przynieść potwierdzenie przelewu. Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 

Data nadsyłania zgłoszeń: 25.05.2021 godz. 12:00

Wypełnij formularz aby zapisac się na wydarzenie .

Prosimy o dokładne wypełnianie kwestionariusza. Dane są podstawą wystawienia zaświadczenia.

*
*
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
*
Miejsce i data ur. są konieczne do wystawienia zaświadczenia. Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli Dz.U. 2019 poz. 1045
x
x
x
*
*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach dydaktycznych i statystycznych. Zostałam/em poinformowana/y, że brak zgody na karcie zgłoszenia uniemożliwi wprowadzenie danych uczestnika do Bazy Danych Administratora, co jest równoważne z brakiem możliwości wystawienia zaświadczenia potwierdzającego udział w szkoleniu. Zostałam/em poinformowana/y, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” z siedzibą w Katowicach (40-132), przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 7, jako Administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Administratora pod adresem: https://www.womkat.edu.pl/pl/RODO. Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym przez Administratora jest Pan Paweł Wierzbicki, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw w tym zakresie. Kontakt: e-mail: iod@womkat.edu.pl.