Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Kurs na wychowawcę wypoczynku
Termin: 10.04.2021 godz. 08:3010:00
Miejsce: platforma TEAMS Sala: ONLINE

Program kursu:

1.Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży

2.Organizacja zajęć w czasie trwania wypoczynku

3.Planowanie pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej

4.Ruch i rekreacja

5.Turystyka i krajoznawstwo

6.Zajęcia kulturalno-oświatowe

7.Zajęcia praktyczno-techniczne

8.Prace społecznie użyteczne

9.Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników wypoczynku
 
Liczba godzin:36
 
Zaswiadczenia  uczestnicy otrzymają  po zdaniu egzaminu - 17.05.2021
Terminy spotkań: 10.04., 24.04., 7.05., 8.05., 14.05., 
 
 
Osoba do kontaktu: Mariola Lux
Nr tel: 32 259 98 85 wew: 119 Nr sali: 58 email: ml@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 120 zł od uczestnika
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 35-20/21-ML /KDONL

Jeżeli wpłata zostanie dokonana w dniu szkolenia należy przynieść potwierdzenie przelewu. Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 


Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC