Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Biblioterapia w szkole - I i II stopień
Termin od: 28.10.2020 godz. 15:00 do: 16.12.2020 godz. 19:30
Sala: ON-LINE

Kurs będzie prowadzony w formie on-line z wykorzystaniem platformy ClickMeeting.

Uczestnicy szkolenia otrzymają link do logowania się na platformie.

Terminy spotkań:

 • 28.10.2020 w godz. 15.00 - 19.30 
 • 04.11.2020 w godz. 15.00 - 19.30
 • 13.11.2020 w godz. 15.00 - 19.30
 • 18.11.2020 w godz. 15.00 - 19.30
 • 25.11.2020 w godz. 15.00 - 19.30
 • 02.12.2020 w godz. 15.00 - 18.45 
 • 09.12.2020 w godz. 15.00 - 18.45 
 • 16.12.2020 w godz. 15.00 - 18.45 

Liczba godzin szkolenia - 50 godzin, w tym 5 godzin pracy własnej uczestnika.

Adresat: Nauczyciele bibliotekarze, języka polskiego we wszystkich typach szkół, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy oraz nauczyciele zainteresowani tematyką.

Zakres tematyczny: 

 • Psychologiczne podstawy biblioterapii, terapeutyczna funkcja literatury.
 • Metody i techniki stosowane w biblioterapii. 
 • Metody stymulacji pamięci i szybkiego czytania.
 • Konstruowanie scenariuszy zajęć z wykorzystaniem modeli biblioterapeutycznych.

Prowadząca szkolenie: dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego  we Wrocławiu. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

Koszt udziału w kursie wynosi 350 zł od uczestnika.

 

Osoba do kontaktu: Aldona Ferdyn
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 201 Nr sali: 75 email: aferdyn@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 350 zł od uczestnika
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 12-20/21-AF /KDONL

Jeżeli wpłata zostanie dokonana w dniu szkolenia należy przynieść potwierdzenie przelewu. Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: