Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Trener w oświacie i zarządzaniu - kurs zgodny z wymaganiami unijnymi
WOM
Termin: 16.10.2021 godz. 09:0015:00
Miejsce: online-Platforma TEAMS( opcjonalnie forma stacjonarna) Sala: ONLINE
Prowadzący szkolenie: dr Tomasz Grad

Planowane rozpoczęcie  16.10.2021

Harmonogram spotkań I części:
 
  
1. Sobota – 16.10.2021 – godz. 9.00 – 15.00 
2.Niedziela – 17.10.2021 - godz. 9.00 -15.00
3. dalej: co drugi weekend
 
Faktury, sprawy organizacyjne – na pierwszych zajęciach –    koszt 750 zł/osobę
 
 
W przerwie między częściami – 20 godz. praca on-line – T. Grad( kompetencje trenerskie- przygotowanie filmiku z wystąpienia)
Razem- 82 godz. zajęć
 
 

II część: co drugi weekend

  1. Program szkolenia:

1. Elementy andragogiki - komunikacja w pracy z dorosłymi - 30 godz.

2. E-learning w pracy z dorosłymi - 16 godz.

3. Prowadzenie i rozwój grupy dorosłych - praca z grupą - 12 godz.

4. Autoprezentacja - 16 godz.

5. Umiejętności i kompetencje trenerskie - 40 godz.( w tym 20 godz. on-line)

6. Stres zawodowy w pracy trenera - 8 godz.

7. Superwizja trenerska - 16 godz.

9. Emisja głosu - 8 godz.

10. Wykorzystanie przepisów prawa w pracy trenera - 4 godz.

11. Konsultacje on-line - 10 godzin

Pozdrawiam
dr Tomasz Grad
Kierownik kursu

 

Razem: 160 godz.

Osoba do kontaktu: Tomasz Grad
Nr tel: 32 203 59 67 wew. 208 Nr sali: 95 email: tg@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 750 zł od uczestnika
UWAGA! (Dotyczy szkoleń online)
  • Niewypełnienie druku zgłoszeniowego i niepodanie adresu mailowego skutkuje niemożnością wysłania linku do szkolenia i wystawienia zaświadczenia!
  • Po dokonaniu wpłaty i otrzymaniu linku do szkolenia, zwrot opłaty nie jest możliwy.
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 1-21/22-TG /KDONL

Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: