Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Konstruowanie programów nauczania zawodu - kurs doskonalący płatny
WOM
Termin od: 20.10.2020 godz. 15:00 do: 24.11.2020 godz. 17:15
Miejsce: online Sala: ON-LINE

W programie szkolenia on line:

1. Analiza podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.

2. Grupowanie efektów kształćenia i kryteriów weryfikacji i nadawanie nazw przemiotom teoretycznym i praktycznym.

3. Analiza planu nauczania.

4. Opracowanie programu nauczania zawodu (dla przedmiotów) - uszczegółowienie efektów kształcenia.

5. Opracowanie metodyki nauczania (dla przedmiotów).

Osoba do kontaktu: Maria Kaczmarek
Nr tel: 32 259 98 48 wew: 212 Nr sali: 94 email: mkaczmarek@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 120 zł od uczestnika
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 7-20/21-MKC /KDONL

Jeżeli wpłata zostanie dokonana w dniu szkolenia należy przynieść potwierdzenie przelewu. Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: