Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Widzę - rozumiem - reaguję!
Termin: 21.11.2019 godz. 09:0015:30
Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach Sala: Aula dolna
Prowadzący szkolenie: B. Polak, dr hab. A. Wentkowska, dr M. Moroń, dr M. Brol

Patronat Honorowy: Uniwersytet Śląski w Katowicach

Widzę - rozumiem - reaguję!

Konferencja szkoleniowa w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej dla nauczycieli, szkolnych psychologów i pedagogów z katowickich placówek oświatowych

Program konferencji

8.45 - 9.00: Rozpoczęcie konferencji i powitanie uczestników: dr Jerzy Grad (dyrektor RODN "WOM" w Katowicach), Bożena Polak (prezes, założycielka i fundator fundacji Jesteśmy dla Was)

9.00 - 9.30: Działania Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie edukacji antydyskryminacyjnej: dr hab. Aleksandra Wentkowska (Pełnomocnik Terenowy RPO w Katowicach; UŚ w Katowicach)

9.30 - 10.00: Znaczenie psychologii dla edukacji antydyskryminacyjnej: dr Marcin Moroń (UŚ w Katowicach)

10.00 - 10.30: Wykorzystanie filmu w edukacji antydyskryminacyjnej: dr Michał Brol (UŚ w Katowicach)

10.30 - 10.45: Czas na pytania

10.45 - 11.00: Przerwa

Część warsztatowa

11.00 - 13.00: Edukacja antydyskryminacyjna z zastosowaniem metody psychologicznej pracy z filmem (cz. 1) - Anna Pyszkowska, dr Michał Brol (UŚ w Katowicach)

13.00 - 13.30: Przerwa

13.30 - 15.15: Edukacja antydyskryminacyjna z zastosowaniem metody psychologicznej pracy z filmem (cz. 2) - Anna Pyszkowska, dr Michał Brol (UŚ w Katowicach)

15.15 - 15.30: Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów udziału w warsztatach.

Projekt realizowany przez Fundację Jesteśmy dla Was w ramach konkursu Urzędu Miasta Katowice Edukacja antydyskryminacyjna, której celem jest dążenie do poszanowania godności, wolności i prawa do odrębności oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. Koordynacja merytoryczna projektu: dr Michał Brol, dr Agnieszka Skorupa i mgr Anna Pyszkowska (Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach).

Osoba do kontaktu: Iwona Kruszewska-Stoły
Nr tel: 32 258 22 09 Nr sali: 56