Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

WYKORZYSTANIE GRYWALIZACJI W AKTYWIZOWANIU UCZESTNIKÓW PROCESÓW UCZENIA SIĘ
Termin: 02.03.2020 godz. 14:0017:45
Miejsce: WOM Sala: 83

 

ADRESAT: nauczyciele różnych przedmiotów i zajęć (w tym zajęcia świetlicowe, biblioteczne, na kołach zainteresowań) w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych poszukujący twórczych metod pracy.

CELE:

 • pogłębienie wiedzy na temat wykorzystania gier terenowych w edukacji;
 • przegląd i wybór narzędzi i aplikacji mobilnych pomocnych w tworzeniu gier terenowych;
 • zapoznanie z rodzajami i zasadami tworzenia pytań, zagadek i zadań;
 • zaprojektowanie własnej edukacyjnej gry miejskiej/ terenowej;

Zagadnienia:

 • Miejsce gier dydaktycznych w Podstawie programowej kształcenia ogólnego
 • Metodyka tworzenia gier i zasady wykorzystania elementów grywalizacji
 • Przykłady gier i wykorzystania elementów grywalizacji
 • Nowoczesne technologie pomocne w przygotowaniu gier
 • Tworzenie scenariusza gry terenowej/ miejskiej:
  • wybór tematu gry miejskiej,
  • lokalizacja i wyznaczanie trasy, określanie interesujących punktów w terenie – mapa oraz zasady i regulaminy,
  • opracowanie zadań do wykonania przez uczestników w czasie gry,
  • testowanie gry.

 UWAGA:

Wpłaty prosimy dokonywać zgodnie z danymi na formularzu poniżej.Osoby, które dokonają wpłat po 28.02.2020 r. prosimy o przywiezienie na zajęcia potwierdzenia dokonanej wpłaty

Prowadzenie zajęć:

*Dobrosława Egner, dyr. MDK nr 2 w Piekarach Śl., trenerka  edukacji globalnej, coach, współpracuje z nauczycielami jako szkoleniowiec, autorka i realizatorka gier

*Anna Czarlińska-Wężyk-nauczyciel konsultant, coach, trenerka edukacji globalnej, ekonomicznej i przedsiębiorczości

UWAGA: W przypadku rezygnacji prosimy o pilną informację na maila: aczarli@womkat.edu.pl lub mknapik@womkat.edu.pl podając temat i datę szkolenia. Można też zglosić ten fakt do księgowości : awychowaniec@womkat.edu.pl

 

===

RODN "WOM" zastrzega możliwość odwołania zajęć w przypadku zebrania zbyt małej liczby osób. 

Osoba do kontaktu: Anna Czarlińska-Wężyk
Nr tel: 32 203 59 67 wew: 223 Nr sali: 60 email: aczarli@womkat.edu.pl
Informacje dodatkowe: Szkolenie płatne - 24 zł od uczestnika
Sposób płatności:

1. Opłata za szkolenie dokonana indywidualnie przez uczestnika:

Konto SANTANDER BANK POLSKA S.A.


Nr rachunku: 34150014451214400327750000


Tytuł wpłaty:
 imię i nazwisko oraz numer: 56-19/20-ACW /SO

Jeżeli wpłata zostanie dokonana w dniu szkolenia należy przynieść potwierdzenie przelewu. Uwaga! Nie ma możliwości wniesienia opłaty w kasie naszego ośrodka.

2. Opłata za szkolenie dokonana przez szkołę/placówkę:

Uprzejmie prosimy o kontakt z Działem Księgowości w celu podania danych do faktury (nazwa nabywcy, odbiorcy oraz NIP). Faktura zostanie przekazana uczestnikowi na zajęciach lub wysłana do placówki pocztą elektroniczną lub tradycyjną.

3. Faktury VAT

Jeśli potrzebujesz faktury VAT, wyślij e-mail z danymi (NIP, NABYWCA, ODBIORCA) na któryś z podanych poniżej adresów.

Dział księgowości:

tel. 32 259 98 69 lub 32 203 59 67, 32 258 13 97 w. 204

e-mail: 


Uwaga!

BRAK WOLNYCH MIEJSC