Dziś mamy wtorek, 21 dzień kwietnia 2015 r.
 
mailto:sekr@womkat.edu.plhttp://www.womkat.edu.pl
Ze względu na dużą liczbę uczestników Festiwalu edukacyjnego sugerujemy możliwość korzystania z parkingu przy katowickim Spodku (na terenie po kopalni Katowice).


I Jesienna Akademia Innowacyjnego Nauczyciela Wychowania Fizycznego

Szanowni Państwo! Regionalny Ośrodek Doskonaleni a Nauczycieli „WOM” w Katowicach,  zaprasza na I   Jesienną  Akademię  Innowacyjnego  Nauczyciela  Wychowania   Fizycznego, która odbędzie się w dniach 25-27.09.2015r w Ośrodku Szkoleniowym   k/Częstochowy. W programie min: 
Warsztaty:
 • nordic walking – praktyczne zajęcia w terenie
 • zumba – wykorzystanie na lekcjach
 • joga – jako element korekcji i kompensacji
 • samoobrona – jak się bronić przed agresywnym rodzicem i uczniem
 • I pomoc przedmedyczna – nauczyciel w konfrontacji z najczęstszymi kontuzjami
Wykłady:
 • Zasady bhp na wf a odpowiedzialność nauczyciela
 • Jak zachować sprawność nauczyciela wf  40+?
oraz spotkania i rozmowy integracyjne przy grilu i muzyce.

 UWAGA!!

Każdy uczestnik Jesiennej Akademii bierze udział we wszystkich warsztatach i wykładach. W związku z tym obowiązuje posiadanie  stroju sportowego  oraz własnego kompletu kijków i karimaty(duży ręcznik)

Zgłoszenia należy wysłać on-line w postaci podpisanego skanu na adres: kursy@womkat.edu.pl , najpóźniej do dnia  01.06.2015r. Informacje szczegółowe: Tel 32 258 22 09

*Szczegółowy harmonogram oraz karta zgłoszenia w załączeniu.
*Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia w przypadku dużej ilości chętnych jak również odwołania Akademii w przypadku zbyt małej ilości zainteresowanych.

Program konferencji>>
Karta zgłoszeniowa>>


Ze sportowym pozdrowieniem
dr n. zdr. Tomasz Grad Wicedyrektor RODN „WOM” Organizator Jesiennej Akademii 

IV Śląska Szkoła EWD

W dniach 13 – 14 maja 2015 r. (środa, czwartek) Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach i Bielsku-Białej organizują wyjazdową IV Śląską Szkołę EWD. Konferencja będzie odbywać się w Ustroniu w Hotelu ORW Muflon. Konferencja jest rezultatem współpracy z Pracownią EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej) Instytutu Badań Edukacyjnych.

Celem konferencji jest:
 • Zapoznanie nauczycieli z najnowszymi trendami w EWD w tym EWD dla szkół podstawowych.
 • Wykorzystanie EWD w ewaluacji wewnętrznej (planowanie ewaluacji wewnętrznej szkoły z uwzględnieniem EWD) i zewnętrznej (Wymaganie 11).
 • PWE – porównywalne wyniki egzaminacyjne jako informacja o jakości pracy szkoły.
 • Planowanie pracy z radą pedagogiczną w zakresie analizy i wykorzystania EWD.
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Komunikatem nr 1 >>  i oczekujemy na Państwa zgłoszenia.

Program>>
Więcej>>


Płatne warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

Kalendarium

Dnia: 2015-05-09
Kurs komputerowy – Środowisko SCRATCH – nauka programowania dla najmłodszych
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych (uczących w klasach II –VI) i gimnazjów na kurs komputerowy "Środowisko SCRATCH – nauka programowania dla na...
Dnia: 2015-04-21
Nieodpłatne seminarium realizowane w ramach Akademii Młodego Stażem Nauczyciela Kształcenia Zawodowego
Zaproszenie na nieodpłatne seminarium realizowane w ramach Akademii Młodego Stażem Nauczyciela Kształcenia Zawodowego, które odbędzie się 21 kwietnia 2015 o godz. 15,00 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli ...
Dnia: 2015-04-21
Bezpłatne seminarium „Rozwój zawodowy nauczycieli z uwzględnieniem awansu zawodowego”
Zapraszamy nauczycieli na bezpłatne seminarium „Rozwój zawodowy nauczycieli z uwzględnieniem awansu zawodowego” Termin: 21 kwietnia 2015 r.  godz. 15.00 Zgłoszenia Elżbieta Drobiec: e-mail: ed@w...
Dnia: 2015-04-25
Podsumowanie: “V Wojewódzkiego Konkursu na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego”, Konkursu na najciekawszą stronę biblioteki szkolnej “Istnieję w sieci – V edycja” oraz Konkursu dla nauczycieli na najlepszy scenariusz lekcji lub akcji związanych z obchodami “Roku Czytelnika”
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli“WOM” w Katowicach zaprasza uczestników konkursów:     “V Wojewódzkiego Konkursu na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego”, pod patronatem Wicemarszałka Woj...
Dnia: 2015-04-25
Bookcrossing – uwolnij książkę!
Zapraszamy uczestników Festiwalu edukacyjnego do udziału w akcji wymiany książek. Jeśli masz przeczytaną książkę (wydaną po 2000 r., ze wskazaniem na literaturę piękną, poezję, przewodniki oraz literaturę dziecięcą i młod...
Dnia: 2015-04-27
Warsztaty w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w Piekarach Śląskich
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel „WOM” w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotu wychowanie do życia  w rodzinie w Piekarach Śląskich   ...
Dnia: 2015-04-27
Przypominamy o bezpłatnej ofercie pt. „Jak rekrutować więcej uczniów i przyciągać najlepszych”.
Zapraszamy do udziału w spotkaniach nowej sieci doskonalenia się i wymiany doświadczeń w zakresie marketingowej działalności szkoły. 27 lutego i 27 marca br. odbyły się już dwa pierwsze z zaplanowanych spotkań, a już po nich do grupy ucze...
Dnia: 2015-04-27
Konferencja: Wstępujcie do świata liczb, bo tu są bogowie - III moduł projektu Dzieciństwo jest snem rozumu
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice zaprasza nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej na bezpłatną konferencję stanowiącą III moduł projektu Dzieciństwo jest snem rozumu Wstępujcie do ś...
Dnia: 2015-04-28
Konferencja dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych: Nauczyciel i uczeń zintegrowani w pokonywaniu progów w edukacji matematycznej
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza nauczycieli matematyki szkół podstawowych na bezpłatną konferencję Nauczyciel i uczeń zintegrowani w pokonywaniu progów w edukacji matematycznej ...
Dnia: 2015-04-29
Bezpłatne seminarium pt.: „Koncepcja pracy szkoły/placówki oparta na wartościach”
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach ZAPRASZA kadrę kierowniczą szkół i placówek oświatowych, a także pozostałych zainteresowanych nauczycieli z wszystkich typów szkół i p...
Dnia: 2015-04-29
Kurs doskonalący: Zabawa w teatr
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza osoby zgłoszone na kurs doskonalący: Zabawa w teatr Terminy zajęć: 29 kwietnia 2015 r. godz. 15.00 - aula dolna...
Dnia: 2015-05-06
Program „Ekonomia na co dzień” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Zaproszenie dla nauczycieli realizujących program „Ekonomia na co dzień” Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości Serdecznie zapraszamy nauczycielki i nauczycieli szkół gimnazjalnych, którzy uczestniczą w programie „Ekonomia na co ...
Dnia: 2015-05-09
Kurs doskonalący: Zabawy taneczne i wybrane tańce towarzyskie w edukacji przedszkolnej i szkolnej
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza osoby zgłoszone na kurs doskonalący: Zabawy taneczne i wybrane tańce towarzyskie w edukacji przedszkolnej i szkolnej   Terminy zajęć:...
Dnia: 2015-05-14
Kinowa Podstawa Programowa − spotkania filmowe dla nauczycieli
14 maja 2015 r.  Spotkanie 7 − ostatnie Kino młodego widza, czyli co należy pokazać uczniowi na kinowym ekranie •    Anna Odell Zjazd absolwentów Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Doskonalenia N...
Dnia: 2015-05-23
Kurs doskonalący: Rola gier i zabaw we wszechstronnym rozwoju dziecka
Zapraszamy osoby zgłoszone na zajęcia kursu doskonalącego: Rola gier i zabaw we wszechstronnym rozwoju dziecka  na zajęcia. Poniżej harmonogram zajęć Terminy zajęć: •    15 maja (pią...
Dnia: 2015-05-25
Konferencja naukowo-metodyczna dla nauczycieli przedmiotu WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE pn. Zachowania prozdrowotne w wychowaniu do życia w rodzinie
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konferencji naukowo-metodycznej dla nauczycieli przedmiotu WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE pn. Zachowania prozdrowotne w wychowa...

Województwo Śląskie


NOWOŚĆ!

STUDIA PODYPLOMOWE!

 więcej>>
 

Zapisy on-line


 

Druki zgłoszenia


Platforma Edukacyjna RODN "WOM"


Media o nas


WF z Klasą


Edukacja globalna


Globalizacja a edukacja globalna w szkole
 kurs blended learning

"METIS" Katowice
RODN "WOM" w Bielsku-Białej 

RODN "WOM" w Częstochowie

Projekt "e-Tutoring w wiejskiej szkole"
 

Żonkile 2015


Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna


Partnerzy
Moje finanse>>