Dziś mamy czwartek, 3 dzień września 2015 r.
 
mailto:sekr@womkat.edu.plhttp://www.womkat.edu.pl

I Jesienna Akademia Innowacyjnego Nauczyciela Wychowania Fizycznego

Termin:25-27 września 2015 roku
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy  k/Częstochowy.
 czytaj więcej>>

Kalendarium

Dnia: 2015-10-30
BEZPŁATNE GRANTY - Szkolenia dla nauczycieli realizowane w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie w 2015 r.
Informujemy, że RODN "WOM" w Katowicach w ramach w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. będzie realizował następujące szkolenia:   Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym. P...
Dnia: 2015-09-09
Bezpłatne seminarium i konsultacje dot. tworzenia planu nadzoru pedagogicznego na nowy rok szk. 2015/16
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, a szczególnie oświatową kadrę kierowniczą, na bezpłatne seminarium i konsultacje dot. tworzenia planu nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny. Omówimy m. in.: najważniejsze zmiany w prz...
Dnia: 2015-09-14
Globalne widzenie świata - konferencja dla nauczycieli oraz kadry oświatowej województwa śląskiego
Konferencja jest także odpowiedzią na kierunki realizacji polityki oświatowej w nowym roku szkolnym. Minister Edukacji Narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. „Otwarta szkoła to taka...
Dnia: 2015-09-15
Bezpłatne seminarium Akademii Młodego Stażem Nauczyciela Kształcenia Zawodowego
Konsultanci ds. edukacji zawodowej RODN „WOM” w Katowicach zapraszają wszystkich zainteresowanych nauczycieli kształcenia zawodowego na seminarium połączone z warsztatami (5 spotkań), którego tematem przewodnim w roku szkolnym 2015/2016 bę...
Dnia: 2015-09-21
Konferencja: "Obserwacja i eksperyment uczniowski w edukacji szkolnej w kontekście nowej podstawy programowej"
Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych na konferencję pt: "Obserwacja i eksperyment uczniowski w edukacji szkolnej w kontekście nowej podstawy programowej" ...
Dnia: 2015-09-21
Kinowa Podstawa Programowa – spotkanie inauguracyjne
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach i kino Kosmos zapraszają uczestników cyklu Kinowa Podstawa Programowa, nauczycieli zainteresowanych edukacją medialną i wykorzystaniem filmów na lekcjach różnych przedmiotów ...
Dnia: 2015-10-03
Kurs komputerowy – Środowisko SCRATCH – nauka programowania dla najmłodszych
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych (uczących w klasach II –VI) i gimnazjów na kurs komputerowy "Środowisko SCRATCH – nauka programowania dla najmł...
Dnia: 2015-10-05
KURS pn. ROLA NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY W REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY
ZAPROSZENIE Zapraszamy do uczestniczenia w kursie pn. ROLA NAUCZYCIELA-WYCHOWAWCY  W REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY Celem kursu jest do...
Dnia: 2015-10-15
RODN „WOM” zaprasza nauczycieli języków obcych na kurs kwalifikacyjny pedagogiczno- metodyczny z języka angielskiego.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia wyższe, legitymują się zaawansowaną znajomością języka angielskiego (tzn ukończyły filologię angielską lub studia kierunkowe w zakresie języka angielskiego lub posiadają certyfi...
Dnia: 2015-10-15
RODN „WOM” zaprasza nauczycieli języków obcych na Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno- metodyczny z języka niemieckiego.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia wyższe, legitymują się zaawansowaną znajomością języka niemieckiego (tzn ukończyły filologię germańską lub studia kierunkowe w zakresie języka niemieckiego lub posiadają cert...
Dnia: 2015-10-15
RODN „WOM” zaprasza nauczycieli przedszkoli i klas I-III na Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego
Nauczyciele nauczania początkowego uzyskują kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III, Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym B2 – kurs jest w języku angielskim jedn...
Dnia: 2015-10-18
Seminarium w Instytucie Yad Vashem dla nauczycieli z województwa śląskiego
RODN „WOM” w Katowicach we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie i Międzynarodową Szkołą Nauczania o Holokauście przy Instytucie Yad Vashem  zaprasza nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów z wojewódz...
Dnia: 2015-10-19
Bezpłatny 15 godzinny kurs doskonalący dla nauczycieli: Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole, placówce.
Bezpłatny 15 godzinny kurs doskonalący dla nauczycieli Temat: Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole, placówce. Harmonogram kursu Grupa I – kod 8G - BRAK MIEJSC 19.10.2015 &nb...
Dnia: 2015-10-31
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na kur...
Dnia: 2015-10-31
Warsztaty dla nauczycieli wychowania fizycznego z zakresu oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne
Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego na warsztaty z zakresu oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN od ...
Dnia: 2015-10-31
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
RODN „WOM” prowadzi nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs nadaje kwalifikacje pedagogiczne pracodawcom lub osobom wskazanym przez pracodawców do kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych ...

Województwo Śląskie


NOWOŚĆ!

STUDIA PODYPLOMOWE!

 więcej>>
 

Materiały

MATERIAŁY DO ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU

więcej>>

Zapisy on-line


 

Druki zgłoszenia

Kursy kwalifikacyjne
Kursy doskonalące
Warsztaty komercyjne

Platforma Edukacyjna RODN "WOM"


Media o nas


WF z Klasą


Edukacja globalna


Globalizacja a edukacja globalna w szkole
 kurs blended learning

"METIS" Katowice
RODN "WOM" w Bielsku-Białej 

RODN "WOM" w Częstochowie

Projekt "e-Tutoring w wiejskiej szkole"
 

Żonkile 2015


Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna


Partnerzy
Moje finanse>>