Dziś mamy wtorek, 4 dzień sierpnia 2015 r.
 
mailto:sekr@womkat.edu.plhttp://www.womkat.edu.pl
 
 
Szanowni Państwo –
Dyrektorzy Szkół
i Placówek Oświatowych,
Nauczyciele i Przyjaciele Oświaty
 
   Mija kolejny, wypełniony pracą rok szkolny 2014/2015. To rok wielu zmian w oświacie – zmian, które wymagały od Państwa energii, zaangażowania, kreatywności. Staraliśmy się poprzez różnorodne formy doskonalenia wspierać Państwa w poszukiwaniu i wprowadzaniu w życie rozwiązań i pomysłów na osiąganie satysfakcjonujących wyników oraz na otwarte, zgodne z potrzebami i zainteresowaniami podejście do młodych ludzi. 
    Dziś, u progu wakacji pragnę podziękować wszystkim Współpracownikom 
za wielkie zaangażowanie w pracę, za kreatywne przedsięwzięcia i zrealizowane inicjatywy. Państwa działania budują pozytywny wizerunek naszego Ośrodka i służą jego rozwojowi.
    Dziękuję także wszystkim Nauczycielom oraz naszym Przyjaciołom za inspiracje, wsparcie, życzliwość oraz konstruktywną współpracę.
    Życzę Państwu, aby nadchodzący czas wakacyjnego wypoczynku był słoneczny i radosny. Niech dostarczy wielu atrakcyjnych wrażeń, niech będzie chwilą wytchnienia od pracy oraz okazją do realizacji wszystkich urlopowych zamiarów
i planów.


Z serdecznymi pozdrowieniami

Anna Zakrzewska – Zamora
dyrektor RODN „WOM” w Katowicach
 

 

I Jesienna Akademia Innowacyjnego Nauczyciela Wychowania Fizycznego

Termin:25-27 września 2015 roku
Miejsce: Ośrodek Szkoleniowy  k/Częstochowy.
 czytaj więcej>>

Kalendarium

Dnia: 2015-08-31
Szkolenia dla nauczycieli realizowane w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie w 2015 r.
Informujemy, że RODN "WOM" w Katowicach w ramch w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. będzie realizował następujące szkolenia:   - Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym. Przygo...
Dnia: 2015-08-25
Spotkanie nauczycieli chemii z województwa śląskiego
Zaproszenie  Zapraszamy w dniu 25 sierpnia (wtorek) 2015 roku, godz. 10.00,  na spotkanie nauczycieli chemii z województwa śląskiego, których praca z uczniem zdolnym w roku szkolnym 2014/2015 uwieńczona została zdobyciem przez ...
Dnia: 2015-10-03
Kurs komputerowy – Środowisko SCRATCH – nauka programowania dla najmłodszych
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych (uczących w klasach II –VI) i gimnazjów na kurs komputerowy "Środowisko SCRATCH – nauka programowania dla najmł...
Dnia: 2015-10-15
RODN „WOM” zaprasza nauczycieli języków obcych na kurs kwalifikacyjny pedagogiczno- metodyczny z języka angielskiego.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia wyższe, legitymują się zaawansowaną znajomością języka angielskiego (tzn ukończyły filologię angielską lub studia kierunkowe w zakresie języka angielskiego lub posiadają certyfi...
Dnia: 2015-10-15
RODN „WOM” zaprasza nauczycieli języków obcych na Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno- metodyczny z języka niemieckiego.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia wyższe, legitymują się zaawansowaną znajomością języka niemieckiego (tzn ukończyły filologię germańską lub studia kierunkowe w zakresie języka niemieckiego lub posiadają cert...
Dnia: 2015-10-15
RODN „WOM” zaprasza nauczycieli przedszkoli i klas I-III na Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego
Nauczyciele nauczania początkowego uzyskują kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III, Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym B2 – kurs jest w języku angielskim jedn...
Dnia: 2015-10-18
Seminarium w Instytucie Yad Vashem dla nauczycieli z województwa śląskiego
RODN „WOM” w Katowicach we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie i Międzynarodową Szkołą Nauczania o Holokauście przy Instytucie Yad Vashem  zaprasza nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów z wojewódz...

Województwo Śląskie


NOWOŚĆ!

STUDIA PODYPLOMOWE!

 więcej>>
 

Materiały

MATERIAŁY DO ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU

więcej>>

Zapisy on-line


 

Druki zgłoszenia

Kursy kwalifikacyjne
Kursy doskonalące
Warsztaty komercyjne

Platforma Edukacyjna RODN "WOM"


Media o nas


WF z Klasą


Edukacja globalna


Globalizacja a edukacja globalna w szkole
 kurs blended learning

"METIS" Katowice
RODN "WOM" w Bielsku-Białej 

RODN "WOM" w Częstochowie

Projekt "e-Tutoring w wiejskiej szkole"
 

Żonkile 2015


Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna


Partnerzy
Moje finanse>>