Dziś mamy wtorek, 31 dzień marca 2015 r.
 
mailto:sekr@womkat.edu.plhttp://www.womkat.edu.plKonferencja: „Monitorowanie i ewaluacja programów nauczania dla zawodu”>>Ogłaszamy nabór na kurs na kierowników wypoczynku!

<--Szczegóły-->

Płatne warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

<--Szczegóły-->

Kalendarium

Dnia: 2015-04-09
Konferencja: „Monitorowanie i ewaluacja programów nauczania dla zawodu”
Szanowni Państwo, Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zapraszają na 2-dniową konferencję: „Monitorowanie i ewaluacja programów nauczania dla za...
Dnia: 2015-04-15
Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej
Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej Ogłaszamy nabór do kolejnej grupy   Kurs uprawniający do prowadzenia zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej. Liczba godzin: 30 Koszt ...
Dnia: 2015-05-09
Kurs komputerowy – Środowisko SCRATCH – nauka programowania dla najmłodszych
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza nauczycieli szkół podstawowych (uczących w klasach II –VI) i gimnazjów na kurs komputerowy "Środowisko SCRATCH – nauka programowania dla na...
Dnia: 2015-03-31
KOMUNIKAT MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI
JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC   Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa ...
Dnia: 2015-04-08
Seminarium: Maturalny poker - ostatnie rozdanie. O metodach i sposobach pracy na lekcjach języka polskiego przed maturą w 2015 r.
RODN "WOM" w Katowicach oraz Wydawnictwo STENTOR zapraszają nauczycieli języka polskiego na seminarium: Maturalny poker - ostatnie rozdanie. O metodach i sposobach pracy na lekcjach języka polskiego przed maturą w 2015 r. ...
Dnia: 2015-04-09
Kinowa Podstawa Programowa − spotkania filmowe dla nauczycieli
9 kwietnia 2015 r. Spotkanie 6 Dokument, animacja − mała forma filmowa, czyli spotkanie z klasyką polskiej twórczości. Prezentacja bloków filmowych. Ostatnie spotkanie – 14 maja 2015 r. Szanowni Państwo, Regiona...
Dnia: 2015-04-10
V Wojewódzki Konkurs na Najciekawszy Scenariusz Lekcji Języka Polskiego
Pod Honorowym Patronatem Pani Aleksandry Skowronek - Wicemarszałek Województwa Śląskiego Uwaga! Zmiana terminu przyjmowania scenariuszy. Nowy termin: 10 kwietnia 2015 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie inter...
Dnia: 2015-04-11
Kursy doskonalące: Alternatywne metody komunikacji z uczniem, Dziecko autystyczne i zespołem Aspergera w szkole podstawowej
Kurs doskonalący Alternatywne metody komunikacji z uczniem Liczba godzin: 20 Terminy zajęć: 21.03.2015 r .i  28.03.2015 r. Czas trwania zajęć: od  9.00 do 16.00. Cena kursu od osoby wynosi 135.00zł. Zapisy...
Dnia: 2015-04-13
Konferencja: RUCH KADROWY W SZKOŁACH
ZAPROSZENIE Uwaga dyrektorzy szkół i placówek!!! Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza Państwa na konferencję z cyklu Prawo w pracy dyrektora szkoły/placówk...
Dnia: 2015-04-13
Seminarium: Ekologia a tajemnica życia na Ziemi
Serdecznie zapraszam nauczycieli biologii, geografii  i przyrody  na seminarium “ Ekologia a tajemnica życia na Ziemi”,  które poprowadzi Prof.dr hab. Piotr Skubała - pracownik Katedry Ekologii Uniwersytetu Śląsk...
Dnia: 2015-04-13
Bezpłatne warsztaty: „W magicznym świecie papieru – origami 3D”
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza wszystkich zainteresowanych nauczycieli  na bezpłatne warsztaty: „W magicznym świecie papieru – origami 3D”  13 kw...
Dnia: 2015-04-14
Seminarium: Teksty ikoniczne na lekcjach języka polskiego
Zapraszamy nauczycieli polonistów do uczestnictwa w seminarium: Teksty ikoniczne na lekcjach języka polskiego   Termin:  14.04.2015 r., godz 14.30.   Zajęcia odbędą się w RODN "WOM" w Katowicach ...
Dnia: 2015-04-17
Konferencja w ramach programu: Cyberprzemoc w szkole
17 kwietnia 2015 r. Konferencja w ramach programu: Cyberprzemoc w szkole Priorytet 3 MEN: Profilaktyka agresji i przemocy w szkole Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach i Wyższa Szkoła Biznesu ...
Dnia: 2015-04-18
Uwaga, nauczyciele prowadzący zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową !
    Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach we współpracy  z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Katowicach organizuje szkolenie dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ...
Dnia: 2015-04-20
VI Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie oraz Konkurs filmowy „Rodzina w kadrze"
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem KREATYWNI zaprasza do udziału w dwóch przedsięwzięciach związanych z wychowaniem prorodzinnym: VI Ogólnopolski Kongres ...
Dnia: 2015-05-13
IV Śląska Szkoła EWD
W dniach 13 – 14 maja 2015 r. (środa, czwartek) Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach i Bielsku-Białej organizują wyjazdową IV Śląską Szkołę EWD. Konferencja będzie odbywać się w Ustroniu w Hotelu OR...

Województwo Śląskie


Zapisy on-line


 

Druki zgłoszenia

Kursy kwalifikacyjne
Kursy doskonalące
Warsztaty komercyjne

Platforma Edukacyjna RODN "WOM"


Materiały

MATERIAŁY DO ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU
więcej>>

Media o nas


WF z Klasą


Edukacja globalna


Globalizacja a edukacja globalna w szkole
 kurs blended learning

"METIS" Katowice
RODN "WOM" w Bielsku-Białej 

RODN "WOM" w Częstochowie

Projekt "e-Tutoring w wiejskiej szkole"
 

Żonkile 2015


Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna


Partnerzy
Moje finanse>>