Dziś mamy wtorek, 6 dzień października 2015 r.
 
mailto:sekr@womkat.edu.plhttp://www.womkat.edu.pl

 

Nabór na kurs dla kierowników wycieczek szkolnych!
Zapraszamy na kurs dla kierowników wycieczek szkolnych. Termin: 10 października 2015 roku - sobota/godz. 8.30 – 16.00 /10 godzin dydaktycznych / Koszt 100 zł od osoby. Wpłaty należy dokonać na konto RODN „WOM” i przywieźć ze sobą potwierdzenie. Zgłoszenia tylko mailem na adres: ml@womkat.edu.pl W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia. Uwaga! Istnieje możliwość odwołania kursu z powodu małej liczby zgłoszeń.

Kalendarium

Dnia: 2015-10-30
BEZPŁATNE GRANTY - Szkolenia dla nauczycieli realizowane w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie w 2015 r.
Informujemy, że RODN "WOM" w Katowicach w ramach w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2015 r. będzie realizował następujące szkolenia:   Praca z uczniem szczególnie uzdolnionym. P...
Dnia: 2015-10-09
Konferencja: „Matematyka niekonwencjonalnie”
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach  oraz Katowicko-Częstochowski Oddział Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki zapraszają nauczycieli matematyki wszystkich typów szkół na konferencję pt: „Mate...
Dnia: 2015-10-13
Warsztaty – „Ocenianie kształtujące na lekcjach języka obcego”
13 października 2015 – warsztaty – „Ocenianie kształtujące na lekcjach języka obcego”, godzina 16.00 – 18.30 ZAPISZ SIĘ>> ...
Dnia: 2015-10-15
RODN „WOM” zaprasza nauczycieli języków obcych na kurs kwalifikacyjny pedagogiczno- metodyczny z języka angielskiego.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia wyższe, legitymują się zaawansowaną znajomością języka angielskiego (tzn ukończyły filologię angielską lub studia kierunkowe w zakresie języka angielskiego lub posiadają certyfi...
Dnia: 2015-10-15
RODN „WOM” zaprasza nauczycieli języków obcych na Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno- metodyczny z języka niemieckiego.
Kurs przeznaczony jest dla osób, które ukończyły studia wyższe, legitymują się zaawansowaną znajomością języka niemieckiego (tzn ukończyły filologię germańską lub studia kierunkowe w zakresie języka niemieckiego lub posiadają cert...
Dnia: 2015-10-15
RODN „WOM” zaprasza nauczycieli przedszkoli i klas I-III na Kurs kwalifikacyjny z zakresu metodyki nauczania języka angielskiego w okresie wczesnoszkolnym dla nauczycieli nauczania początkowego
Nauczyciele nauczania początkowego uzyskują kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I-III, Wymagana jest znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym B2 – kurs jest w języku angielskim jedn...
Dnia: 2015-10-15
Seminarium: „Śląskie śpiewanie jako element edukacji regionalnej”
Zapraszamy nauczycieli muzyki i nauczycieli Regionalistów na seminarium "Śląski śpiewanie jako element edukacji regionalnej. Zaproszenie Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel „WOM” w Katowicach oraz ...
Dnia: 2015-10-15
Kinowa Podstawa Programowa − spotkania filmowe dla nauczycieli
Cykl szkoleń wpisuje się w realizację kierunków polityki oświatowej państwa – Rok Otwartej Szkoły. Szanowni Państwo, Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz Centrum Sztuki Filmowej – Kino Kosmos se...
Dnia: 2015-10-15
Wojewódzki konkurs plastyczny: "Narysuj zdrowie"
Wydarzeniem wpisującym się w kampanię prozdrowotną Ministerstwa Zdrowia oraz w ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Rok Otwartej Szkoły jest wojewódzki konkurs plastyczny „Narysuj zdrowie” skierowany do uczniów szkół p...
Dnia: 2015-10-17
Kurs doskonalący: Alternatywne metody komunikacji z uczniem
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w kursie doskonalącym Alternatywne metody komunikacji z uczniem Liczba godzin: 16 Termin zajęć: 17.10.2015 ...
Dnia: 2015-10-18
Seminarium w Instytucie Yad Vashem dla nauczycieli z województwa śląskiego
RODN „WOM” w Katowicach we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie i Międzynarodową Szkołą Nauczania o Holokauście przy Instytucie Yad Vashem  zaprasza nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych oraz gimnazjów z wojewódz...
Dnia: 2015-10-19
Bezpłatny 15 godzinny kurs doskonalący dla nauczycieli: Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole, placówce.
Bezpłatny 15 godzinny kurs doskonalący dla nauczycieli Temat: Przepisy prawa wsparciem dla procesu zarządzania w przedszkolu, szkole, placówce. Harmonogram kursu Grupa I – kod 8G - BRAK MIEJSC 19.10.2015 &nb...
Dnia: 2015-10-21
Warsztaty metodyczne w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w Piekarach Śląskich
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel „WOM” w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w warsztatach metodycznych w ramach Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli przedmiotu wychowanie do życia  w rodzinie w Pieka...
Dnia: 2015-10-24
Seminarium artystyczne przygotowujące do VI Ogólnopolskiego Konkursu Tańca Śląskiego "TROJAK 2015"
Szanowni Państwo, W dniu 24.10.2015 r. Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz Folklorystycznym Stowarzysz...
Dnia: 2015-10-26
Zajęcia Klubu Nauczyciela Wychowawcy. Temat: Zagrożenia okresu dojrzewania: dopalacze
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w zajęciach Klubu Nauczyciela Wychowawcy Termin zajęć: 26.10.2015 r. Temat: Zagrożenia okresu dojrzewania: dopalacze ...
Dnia: 2015-10-27
Konferencja „Matura z języka polskiego – bez tajemnic”
Konferencja „Matura z języka polskiego – bez tajemnic” Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie zapraszają nauczycieli polonistów na konferencję ...
Dnia: 2015-10-29
Kurs dla nauczycieli wychowania fizycznego z zakresu oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne
Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego na kurs z zakresu oceniania z przedmiotu wychowanie fizyczne. Zgodnie z Rozporządzeniem MEN od  1 wr...
Dnia: 2015-10-31
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy Dyrekcja Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza wszystkich nauczycieli prowadzących zajęcia z przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa na kur...
Dnia: 2015-10-31
Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
RODN „WOM” prowadzi nabór na kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Kurs nadaje kwalifikacje pedagogiczne pracodawcom lub osobom wskazanym przez pracodawców do kształcenia uczniów szkół ponadgimnazjalnych ...
Dnia: 2015-11-03
Jesienna konferencja metodyczna pt: „Bezpieczna +" - Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach zaprasza nauczycieli przedmiotów informatycznych na jesienną konferencję metodyczną – „Bezpieczna +" -  Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni która o...
Dnia: 2015-11-05
Ostatnie wolne miejsca na kursie komputerowym – „Obsługa programu bibliotecznego MOL”
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza nauczycieli na kurs komputerowy „Obsługa programu bibliotecznego MOL” Kurs rozpoczyna się 5 listopada 2015 roku o godzinie 15.00. Kolej...
Dnia: 2015-11-20
Wojewódzki Konkurs Literacki: „Pewne prawdy nie mijają , powracają do ludzi wciąż ."
Honorowy Patronat : Zbigniew Podraza - Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza , Anna Zakrzewska-Zamora - Dyrektor RODN “WOM” w Katowicach Sejm RP ustanowił rok 2015 Rokiem św. Jana Pawła II. W podjętej uchwale podkreślono ogromne zaa...
Dnia: 2015-11-21
Kurs pn. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY
Zapraszamy do uczestniczenia w kursie pn. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ DZIECI I MŁODZIEŻY Celem kursu jest doskonalenie działań wychowawczo-profilaktycznych nauczycieli poprzez: •    za...
Dnia: 2015-11-21
Warsztaty w ramach programu Moje finanse "Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji finansowej "
Zapraszamy na seminarium z warsztatami Wykorzystanie narzędzi ICT w edukacji finansowej  ramach programu Moje finanse. Cele: Przybliżenie zagadnień edukacji ekonomicznej oraz nabycie umiejętności korzysta...
Dnia: 2015-11-30
Kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
Zapraszamy na kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Koszt kursu ok. 1500 zł Zapisy online ze strony: https://womkat.edu.pl/zapisy/  kod kursu 2K   Informacji udz...
Dnia: 2016-03-15
Zajęcia Klubu Nauczyciela Wychowawcy
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczyciel „WOM” w Katowicach serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w zajęciach Klubu Nauczyciela Wychowawcy  Lp. ...
Dnia: 2016-03-30
Wojewódzki Konkurs na najciekawszy scenariusz lekcji teatralnej
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Katowice oraz  Teatr Dzieci Zagłębia w Będzinie serdecznie zapraszają nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konku...

Województwo Śląskie


NOWOŚĆ!

STUDIA PODYPLOMOWE!

 więcej>>
 

Materiały

MATERIAŁY DO ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU

więcej>>

Zapisy on-line


 

Druki zgłoszenia


Platforma Edukacyjna RODN "WOM"


Media o nas


WF z Klasą


Edukacja globalna


Globalizacja a edukacja globalna w szkole
 kurs blended learning

"METIS" Katowice
RODN "WOM" w Bielsku-Białej 

RODN "WOM" w Częstochowie

Projekt "e-Tutoring w wiejskiej szkole"
 

Żonkile 2015


Olimpiada Bibliologiczna i Informatologiczna


Partnerzy
Moje finanse>>