Dziś mamy środę, 17 dzień września 2014 r.
 
mailto:sekr@womkat.edu.plhttp://www.womkat.edu.pl

 

Szanowni Państwo Nauczyciele,

Pracownicy i Przyjaciele Oświaty –


       U progu nowego roku szkolnego 2014/2015 życzymy Państwu wiele radości i satysfakcji z pracy, której efekty są widoczne w każdym uczniu – w jego rozwoju, osiągnięciach oraz sukcesach. Niech towarzyszy Państwu przekonanie, że Wasze działania dają trwałe, dobre rezultaty.
       Szkoła to takie miejsce, które nieustannie zmienia się i rozwija. Pragniemy Państwu towarzyszyć w drodze do pozytywnych zmian. Naszą misją jest wspieranie szkół, placówek i nauczycieli w regionie w systematycznym podnoszeniu jakości pracy zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami.
       W bieżącym roku szkolnym w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach czeka na Państwa bogata oferta szkoleniowa, dostosowana do Waszych oczekiwań i zmieniającej się oświatowej rzeczywistości. Zespół profesjonalnych i życzliwych konsultantów jak zawsze chętnie będzie Państwa wspierał we wszelkich działaniach i przedsięwzięciach, realizowanych w Waszych szkołach i placówkach.

Z serdecznymi pozdrowieniami –

Anna Zakrzewska – Zamora
dyrektor RODN „WOM” w Katowicach
z Współpracownikami

 

Kalendarium

Dnia: 2014-09-30
Konkurs historyczny „Henryk Sławik – przywrócić od zapomnienia”
Jednym z wydarzeń wpisujących się w obchody roku Henryka Sławika jest wojewódzki konkurs wiedzy historycznej skierowany do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego. Do przeprowadzenia konkurs...
Dnia: 2014-10-18
UWAGA! SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA NA GRANCIE: PRZEMOC W RODZINIE WOBEC DZIECKA. NIEBIESKA KARTA
Zapraszamy do uczestnictwa w dofinansowanych szkoleniach dla nauczycieli realizowanych przez RODN „WOM” w Katowicach w ramach zadań edukacyjnych Kuratorium Oświaty „Doskonalenie nauczycieli w woj. śląskim w 2014r.   ...
Dnia: 2014-10-19
Są jeszcze wolne miejsca na kursie pedagogicznym dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych.
Zajęcia na kursie odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 15-19. Można się zgłosić elektronicznie z naszej strony www.womkat.edu.pl   (-> ZAPISY ON-LINE). Informacje: Jerzy Kropka zawodowe@womkat.edu.pl   &...
Dnia: 2014-10-19
Ostatnie wolne miejsca na kursie kwalifikacyjnym: Wychowanie do życia w rodzinie
Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym:  Wychowanie do życia w rodzinie Kurs nadaje kwalifikacje do nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie w szkole podstawowej, gimnazjum i zasadniczej szkole z...
Dnia: 2014-11-30
DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ DLA NAUCZYCIELI realizowane przez RODN „WOM” w Katowicach w ramach zadań edukacyjnych Kuratorium Oświaty „Doskonalenie nauczycieli w woj. śląskim w 2014r.”
Zapraszamy do uczestnictwa w dofinansowanych szkoleniach dla nauczycieli realizowanych przez RODN „WOM” w Katowicach w ramach zadań edukacyjnych Kuratorium Oświaty „Doskonalenie nauczycieli w woj. śląskim w 2014r.” Poniżej w ...
Dnia: 2014-09-19
WARSZTATY Z ZAKRESU MUZYKI I TAŃCA ŚLĄSKIEGO PRZYGOTOWUJĄCE DO V OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU TAŃCA ŚLĄSKIEGO „TROJAK 2014”
W dniach 19-20.09.2014 r. Zespół Pieśni i Tańca „Silesianie” Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach oraz Folklorystycznym Stowarzyszeniem „Silesianie” org...
Dnia: 2014-09-20
Nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu surdopedagogiki
Zapraszam państwa na kurs z zakresu surdopedagogiki, który zaczyna się 17 września 2014 roku w RODN „WOM” w Katowicach. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli różnych specjalności, aby przygotować specjalistów do potrzeb diagno...
Dnia: 2014-09-20
Nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu tyflopedagogiki
Zapraszam państwa na kurs z zakresu, tyflopedagogiki, który zacznie się w II połowie  września 2014 roku w RODN „WOM” w Katowicach. Uczestnikami kursu mogą być czynni nauczyciele i wychowawcy pracujący w placówkach dla dzi...
Dnia: 2014-09-20
Szkolenie blended learning dotyczące zagadnień globalizacji i edukacji globalnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego
Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych (klas IV-VI), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych na 60-godzinne szkolenie blended learning dotyczące zagadnień globalizacji i edukacji globalnej w podstawie programowej kształcenia ogólnego. ...
Dnia: 2014-09-23
Projekt Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
RODN „WOM” w Katowicach i Stowarzyszenie Nowe Horyzonty zapraszają na pokaz inaugurujący nową edycję projektu Filmoteka Szkolna. Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej do kina „Światowid”, Katowice ul. 3 Maja 7 23.09 (wtorek),  ...
Dnia: 2014-09-24
Kurs kwalifikacyjny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
Są jeszcze wolne miejsca na kursie kwalifikacyjnym-pedagogicznym dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Pierwsze zajęcia odbędą się 24.09.14 o godz. 15,00 w RODN „WOM” w Katowicach. Informacji udziela: Maria Kaczmarek...
Dnia: 2014-09-25
Bezpłatne warsztaty e-learningowe w ramach programu Moje Finanse
Zapraszamy nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych do udziału w bezpłatnych warsztatach e-learningowych w ramach programu Moje finanse   Wspomaganie ucznia w doskonaleniu umiejętności gospodarowa...
Dnia: 2014-09-25
Bezpłatne warsztaty e-learningowe w ramach programu Zostać przedsiębiorczym
Zapraszamy nauczycieli różnych przedmiotów (szczególnie wos, geografii, pedagogów i wychowawców) ze szkół gimnazjalnych do udziału w bezpłatnych warsztatach e-learningowych w ramach programu Zostać przedsiębiorczym Czę...
Dnia: 2014-09-26
Wznowienie w roku szkolnym 2014/2015 spotkań w ramach klubu twórczego nauczyciela edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
Z przyjemnością informuję, że wznawiamy w roku szkolnym 2014/2015 nieodpłatną współpracę nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Pierwsze spotkanie w ramach Klubu Twórczego Nauczyciela odbędzie się 26.09.2014 ( pi...
Dnia: 2014-09-30
Nabór na kurs kwalifikacyjny: Terapia pedagogiczna
Zapraszam państwa na kurs terapii pedagogicznej który zacznie się na przełomie  września i października 2014 roku w RODN”WOM „ w Katowicach. Kurs skończy się w końcu kwietnia 2014 Kurs trwa 270 godzin. Zajęcia od...
Dnia: 2014-09-30
Trwa nabór na kursy kwalifikacyjne: Przyroda i Oligofrenopedagogika
Informacje: Barbara Ziółkowska tel. 32 203 59 67 w. 224 e-mail:    zb@womkat.edu.pl ...
Dnia: 2014-09-30
Kurs doskonalący: Etyka w nauczaniu wczesnoszkolnym
Zapraszamy do udziału w kursie doskonalącym Etyka w nauczaniu wczesnoszkolnym Celem kursu jest dostarczenie nauczycielom niezbędnej wiedzy merytoryczno-metodycznej do prowadzenia zajęć z etyki w klasach I-III szkoły podstawowej. Ku...
Dnia: 2014-09-30
KURS KWALIFIKACYJNY Z ZAKRESU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM
Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli: czynnych zawodowo posiadających kwalifikacje do pracy w przedszkolach lub klasach I-III oraz minimum dwuletnią praktykę zawodową. Słuchacze uzyskują przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje ...
Dnia: 2014-09-30
Nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą
Trwa nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarzadzania oświatą. Kurs trwa 220 godzin Data rozpoczęcia kursu październik 2014 r. Zgłoszenia on-line z naszej strony internetowej: https://womkat.edu.pl/zapisy/ kod ku...
Dnia: 2014-09-30
Program edukacyjny; „Szkoła demokracji – szkoła samorządności”
  ZAPROSZENIE Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zaprasza w roku szkolnym 2014/2015 szkoły podstawowe do udziału w programie ed...
Dnia: 2014-10-02
Wznowienie w roku szkolnym 2014/2015 spotkań w ramach klubu kształcenia zawodowego
Z przyjemnością informuję, że wznawiamy w roku szkolnym 2014/2015 nieodpłatną współpracę nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach klubów: 1. Klub Twórczego Nauczyciela Kształcenia Zawodowego. Temat przewodni: Dostosowan...
Dnia: 2014-10-02
Konferencja szkoleniowa dla nauczycieli matematyki pt.: "Nie boimy się eksperymentować"
Serdecznie zapraszamy nauczycieli matematyki województwa śląskiego na konferencje szkoleniowa która odbędzie się  dniu 2 października 2014r. w RODN "WOM" w Katowicach ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 7.Konferencja jest organizowana przez Katow...
Dnia: 2014-10-07
Seminarium „Nauczyciel mobilny kształci skuteczniej – teoria ukazana w praktyce”
Zapraszamy kadrę zarządzającą oraz osoby odpowiedzialne za marketing w szkole na seminarium „Nauczyciel mobilny kształci skuteczniej – teoria ukazana w praktyce” Miejsce: RODN „WOM” w Katowicach, ul. Kard. S....
Dnia: 2014-10-15
Szkolenie z zakresu Edukacji Globalnej
Zaproszenie na szkolenie z zakresu Edukacji Globalnej Nie wiesz, czym jest Edukacja Globalna? Albo już wiesz, ale nie masz pomysłu, jak pracować z uczniami (innymi nauczycielami)? Nie jest Ci obojętny los otacza...
Dnia: 2014-10-16
Nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa
Trwa nabór na kurs kwalifikacyjny z zakresu bibliotekoznawstwa. Kurs trwa 270 godzin Data rozpoczęcia kursu 16 października 2014 r. Zajęcia: ­Czwartek 15.00 – 19.00 ­Sobota 9.00 – 15.00 Planowane zakończenie...
Dnia: 2014-10-31
Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów
Zarządzanie jest to sztuka kierowania ludzką aktywnością . J. Paul Getty Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach zaprasza dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów o krótkim stażu pracy na tym stanowisku do u...

Województwo Śląskie


Kalendarz kursów

 

Zapisy on-line


 

Druki zgłoszenia

Kursy kwalifikacyjne
Kursy doskonalące
Warsztaty komercyjne

Materiały

MATERIAŁY DO ANALIZY WYNIKÓW SPRAWDZIANU
więcej>>

Platforma Edukacyjna RODN "WOM"


Media o nas


Magazyn ponadgimazjalny Meduza


Edukacja globalna


Globalizacja a edukacja globalna w szkole
 kurs blended learning

"METIS" Katowice
RODN "WOM" w Bielsku-Białej 

RODN "WOM" w Częstochowie

Projekt "e-Tutoring w wiejskiej szkole"
 

Partnerzy
Moje finanse>>