Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku> Kadra

Kadra

Dyrektor RODN WOM

Anna Zakrzewska-Zamora

Numer telefonu: 32 258 22 09 wew: 102
Numer sali: 57
Więcej >>

Wicedyrektor ds. Doskonalenia Nauczycieli

Tomasz Grad

Numer telefonu: 32 258 22 09 wew: 102
Numer sali: 55
Więcej >>

Sekretariat

Sekretariat RODN WOM

Numer telefonu: 32 258 22 09 wew. 102/210
Numer sali: 56

email: sekr@womkat.edu.pl

fax. 32 258 18 52

Więcej >>

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych

Beata Żurowicz

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 220
Numer sali: 61
Więcej >>

Konsultant

Aldona Ferdyn

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 201
Numer sali: 74
Więcej >>

Anna Czarlińska-Wężyk

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 223
Numer sali: 119

Kierownik Pracowni Edukacji Zawodowej i Międzykulturowej

email: aczarli@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel przedmiotów ekonomicznych i podstaw przedsiębiorczości. Studia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach oraz kwalifikacje pedagogiczne i kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą. Uznane przez MEN uprawnienia do pracy edukatorskiej. Nauczyciel dyplomowany.
 • Jest absolwentką podyplomowych studiów z zakresu europeistyki (Wyższa Szkoła Humanistyczna), regionalizmu (Uniwersytet Śląski) oraz doradztwa zawodowego (Szkoła Zarzadzania Uniwersytetu Śląskiego). Ukończyła The International Schol for Holocaust Studies w ramach programu ICHEIC – Edukacja o Holocauście w Europie w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie
 • ...
Więcej >>

Andrzej Musiał

Numer telefonu: 32 203 78 46 wew: 120
Numer sali: 75

Kierownik Pracowni Informacji Pedagogicznej

email: amusial@womkat.edu.pl

Więcej >>

Barbara Czwartos

Numer telefonu: 32 258 38 01 wew: 122
Numer sali: 59
Więcej >>

Barbara Ziółkowska

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 224
Numer sali: 60

Kierownik Pracowni Rozwoju Zawodowego Nauczycieli

email: zb@womkat.edu.pl

Więcej >>

Bohdan Doboszyński

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 201
Numer sali: 74
Więcej >>

Cezary Lempa

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 221
Numer sali: 92
Więcej >>

Ewa Jakubowska

Numer telefonu: 32 258 33 70 wew: 202
Numer sali: 96a

email: ejakubowska@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
 • W swojej pracy pedagogicznej - nauczyciel fizyki i matematyki, wicedyrektor i dyrektor szkoły.
 • Wieloletni pracownik Kuratorium Oświaty w Katowicach, gdzie pełniła funkcje wizytatora, kierownika oddziału i dyrektora wydziału.
 • Koordynator kompleksowego wspomagania szkół.
 • Organizator różnorakich form doskonalenia nauczycieli obejmujących szeroko pojętą tematykę prawa oświatowego.

 

Więcej >>

Iwona Kruszewska-Stoły

Numer telefonu: 32 203 66 40 wew: 124
Numer sali: 93
Więcej >>

Jerzy Grad

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 213
Numer sali: 131
Więcej >>

Joanna Drążek

Numer telefonu: 32 258 38 01 wew: 122
Numer sali: 59
Więcej >>

Krzysztof Bednarek

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 221
Numer sali: 92

email: kb@womkat.edu.pl

 • Od 1992 roku konsultant w RODN „WOM” w Katowicach (aktualnie Pracownia Zarządzania i Analiz Oświatowych). Wcześniej pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Społecznych – Instytut Filozofii Uniwersytetu Śląskiego; bibliotekarz w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Śląskiej oraz nauczyciel Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz”.
 • Magister socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (spec. zarządzanie zasobami ludzkimi) oraz absolwent nauk politycznych (spec. nauczycielska) Uniwersytetu Śląskiego. Ukończone studia podyplomowe: moderatorów WDN w WSP w Kielcach; ewaluacji i pomiaru dydaktycznego w WSP w Rzeszowie oraz coachingu w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach.
 • ...
Więcej >>

Małgorzata Łukaszewska

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 208
Numer sali: 95
Więcej >>

Maria Wilk

Numer telefonu: 32 203 78 46 wew: 120
Numer sali: 75
Więcej >>

Mariola Lux

Numer telefonu: 32 259 98 85 wew: 119
Numer sali: 58a
Więcej >>

Maria Kaczmarek

Numer telefonu: 32 259 98 48 wew: 212
Numer sali: 94
Więcej >>

Marianna Kłyk

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 224
Numer sali: 60
Więcej >>

Maria Syta

Numer telefonu: 32 259 98 85 wew: 119
Numer sali: 58a
Więcej >>

Paweł Matyszkiewicz

Numer telefonu: 32 259 98 35 wew: 203
Numer sali: 91a
Więcej >>

Renata Stanek-Kozłowska

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 217
Numer sali: 93
Więcej >>

Renata Chmielewska

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 118
Numer sali: 58

email: rchmielewska@womkat.edu.pl

 • Nauczyciel konsultant w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.
 • W swojej pracy pedagogicznej- nauczyciel wychowania przedszkolnego i dyrektor przedszkola. 
 • Wieloletni pracownik Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie, kierownik  Domu Kultury w Jeleniu.
 • Członek rady gminy  – Komisja Edukacji Rady Miejskiej w Jaworznie. Przewodnicząca Komisji Edukacji w VI kadencji ( lata 2013-2014).
 • Organizator różnych form doskonalenia nauczycieli wychowania przedszkolnego.
Więcej >>

Tomasz Grad

Numer telefonu: 32 258 22 09 wew: 102
Numer sali: 55
Więcej >>

Dział Obsługi Administracyjnej i Szkoleń

Dział Obsługi Administracyjnej i Szkoleń

Numer telefonu: 32 203 66 40 wew: 219/123
Numer sali: 49
Więcej >>

Dział Obsługi Administracyjnej i Szkoleń

Numer telefonu: 32 203 66 56 wew: 206/207
Numer sali: 50
Więcej >>

Specjalista ds. Kadr

Agnieszka Frejno

Numer telefonu: 32 258 33 70 wew: 214
Numer sali: 62
Więcej >>

Specjalista ds. Informatyki

Sebastian Buczyński

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 117
Numer sali: 96b
Więcej >>

Poligrafia

Poligrafia

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 215
Numer sali: 44

email: poligrafia@womkat.edu.pl

 • Cecylia Proksa
 • Grażyna Goraus
Więcej >>

Główny Księgowy

Elżbieta Wiktorzak

Numer telefonu: 32 203 59 67 wew: 205
Numer sali: 40
Więcej >>

Zespół Księgowo-Finansowy

Zespół Księgowo-Finansowy

Numer telefonu: 32 259 98 69 wew: 204
Numer sali: 39
Więcej >>