Jesteś tutaj: Strona główna > Oferta> Kursy kwalifikacyjne

Kursy kwalifikacyjne

Tytuł szkolenia

Adresat

Uzyskane kwalifikacje

Liczba godzin

Kurs kwalifikacyjny: Zarządzanie oświatą

Nauczyciele, kandydaci na dyrektorów

Uprawnienia do zarządzania w oświacie

210

Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Nauczyciele praktycznej nauki zawodu

Kwalifikacje do nauczania praktycznej nauki zawodu

150

Kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Instruktorzy praktycznej nauki zawodu

Kwalifikacje do nauczania praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy

80

Kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania języka angielskiego

Nauczyciele nauczania początkowego

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i klasach I − III

240

Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka angielskiego

Nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w szkołach publicznych

Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego na wszystkich poziomach nauczania

280

Kurs kwalifikacyjny w zakresie przygotowania pedagogicznego do nauczania języka niemieckiego

Nauczyciele pragnący uzyskać kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego  w szkołach publicznych

Kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego na wszystkich poziomach nauczania

280