Jesteś tutaj: Strona główna > O ośrodku

O ośrodku

 

 

RODN "WOM" w Katowicach - największa w Polsce publiczna placówka doskonalenia nauczycieli, prowadzona przez Samorząd Województwa Śląskiego, akredytowana przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Naszą misją jest wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty zgodnie z potrzebami oświatowymi regionu i według standardów europejskich.


ZAPRASZAMY m.in. na:
  • kursy kwalifikacyjne i doskonalące,
  • warsztaty dla nauczycieli różnych przedmiotów i różnych typów szkół,
  • konferencje, seminaria,
  • konsultacje zbiorowe i indywidualne dla nauczycieli,
  • spotkania Klubów Nauczyciela,
Współpracujemy z najliczniejszą w kraju grupą doradców metodycznych
OFERUJEMY około 200 form doskonalenia, w tym m.in. z zakresu:
  • organizacji i zarządzania oświatą,
  • mierzenia jakości pracy szkoły/placówki,
  • pomiaru dydaktycznego,
  • programów autorskich,
  • aktywizujących metod nauczania,
  • awansu zawodowego nauczyciela,
  • przedmiotów ogólnokształcących,
  • pedagogiki przedszkolnej, kształcenia zintegrowanego,
  • edukacji zawodowej i przedsiębiorczości,
  • oligofrenopedagogiki,
  • surdopedagogiki,
  • tyflopedagogiki,
  • wychowania,
  • edukacji europejskiej, regionalnej,
  • informatyki, Internetu, multimediów,
  • bibliotekoznawstwa,
  • kursy pedagogiczne,
  • kursy dla kandydatów na kierowników oraz wychowawców kolonii i obozów dla dzieci i młodzieży, kursy dla kierowników wycieczek szkolnych.
 • Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę
 • Proponujemy nasze wydawnictwa - najnowsze rozwiązania metodyczne oraz zagadnienia związane z reformą,
 • Polecamy nasz kwartalnik metodyczny "FORUM NAUCZYCIELI"
 • Gwarantujemy maksymalne zadowolenie z naszych usług
 • Oferujemy doskonałe warunki dydaktyczne, dodatkowo smaczne posiłki i strzeżony parking

 

NASZE  SUKCESY:
 • realizacja projektu "Kompetencje nauczyciela gwarancja optymalnego rozwoju dziecka"
 • realizacja projektu Belfer Online+ - przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych
 • zrealizowanie projektu Belfer on-line -przygotowanie nauczycieli do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-lerningowych i cyfrowych narzędzi edukacyjnych w ramach EFS
 • zrealizowanie projektu Klucz do uczenia się- rozwój umiejętności zawodowych nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
 • zrealizowanie projektu Doradca metodyczny mentorem nauczyciela w stosowaniu ICT w dydaktyce w ramach EFS
 • otrzymanie Akredytacji Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach
 • wygranie grantu Komisji Europejskiej w ramach programu Sokrates Comenius 2.1
 • udział w polsko-holenderskim projekcie SFA
 • udział w projekcie CEO "Szkoła Marzeń", współfinansowanym przez UE w ramach EFS