Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> ZMIANY W OŚWIACIE

ZMIANY W OŚWIACIE

ZMIANY W OŚWIACIE

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Uwaga !!! Ważne !!!

Zmiana rozporządzenia o wycieczkach - seminarium 28 luty

Zapisy on line w zakładce Bezpłatne szkolenia

***

Bezpłatne seminarium w czasie ferii: 5 luty, godz.11.00-12.30:
Odpowiedzialność karna,  cywilna, porządkowa i dyscyplinarna nauczycieli

Lawinowo rosnąca liczba skarg kierowanych przeciwko szkole/nauczycielom to z jednej strony wynik większej aktywności rodziców a z drugiej nieznajomości prawa przez nauczycieli. Jakie popełniamy błędy w szkole i poza szkołą, które skutkują odpowiedzialnością prawną i dyscyplinarna? Na te pytania spróbuje odpowiedzieć dr Jerzy Grad.

Zapisy on line w zakładce Bezpłatne szkolenia

 ***

Zapraszamy na bezpłatne seminarium w dniu 19 lutego, godz. 13.00-14.30  Zmiany w Karcie Nauczyciela obowiązujące od 01.01.2018 r. Zajęcia poprowadzi dr Jerzy Grad

Zapisy on line w zakładce Bezpłatne szkolenia

 ***

Bezpłatne seminarium:

Bezpieczeństwo w szkole - odpowiedzialność nauczycieli

 15.02.2018 godz. 12:30 - 14:00

Bezpieczna szkoła to marzenie wszystkich. Oczekiwania rodziców są w tym zakresie nieograniczone. Przepisy: Kodeks karny, Kodeks cywilny, Kodeks pracy i Karta nauczyciela ale i wyroki Sądu Najwyższego są w tym zakresie jednoznaczne: "Obowiązek sprawowania opieki i nadzoru oraz zapewnienia bezpieczeństwa ze strony szkoły dotyczy uczniów powierzonych funkcjonariuszom szkoły lub szkole jako całości. 
Obowiązek ten zachodzi, więc w sytuacji, gdy uczniowie danej szkoły pozostają w dyspozycji nauczycieli 
lub administracji szkolnej, podczas lekcji, przerw międzylekcyjnych i innych zajęć zleconych przez szkołę".
Warto o tym pamiętać. 
Gdzie kończy się odpowiedzialność nauczycieli a zaczyna rodziców ?Jak uniknąć oskarżeń i kłopotów ? Dr Jerzy Grad spróbuje odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości.

Zapisy on line w zakładce Bezpłatne szkolenia

 ***

Zimowa przerwa świąteczna – informacja MEN

   W tych dniach dyrektor szkoły nie ma obowiązku zapewnienia opieki świetlicowej czy zorganizowania zajęć wychowawczo-opiekuńczych.  

       https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/zimowa-przerwa-swiateczna-informacja-men.html                                                     

 

 ***

 ***

Kurs kwalifikacyjny: Zarządzanie w oświacie

Są jeszcze wolne miejsca.

Kurs rozpoczął się 15 grudnia 2017r. 

Zajęcia będą odbywały się w środy od godz. 15.00

Zapisy on line w zakładce Kursy kwalifikacyjne.

Zgodnie z ramowym programem kursu zapewniamy realizację zadań praktycznych w wybranej przez organizatora szkole i wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem praktycznym.Kurs jest skierowany do nauczycieli i wicedyrektorów, zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego zarządzania szkołą/placówką oraz kwalifikacje umożliwiające udział w konkursach na dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Celem kursu jest kształcenie w zakresie między innymi umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi, własnym rozwojem zawodowym i indywidualnym oraz szkołą jako organizacją uczącą się ale przede wszystkim wyposaża w wiedze prawną.

Ta edycja kursu zarządzania będzie realizowana wg nowego ramowego planu i programu zatwierdzonego 10 listopada 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej.

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 z późn. zm).

Organizacja kursu: zajęcia odbywać się będą w środy w siedzibie RODN”WOM” w Katowicach, ul. S.Wyszyńskiego 7

 

 
REFORMA EDUKACJI
< Powrót do listy