Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> ZMIANY W OŚWIACIE

ZMIANY W OŚWIACIE

ZMIANY W OŚWIACIE

 

 

 

 

 

 

 **************

 dr Jerzy Grad - Bezpłatne seminarium:
 26 października 2017r.   godz.12.00   sala 87 RODN "WOM" Katowice

Lawinowo rośnie liczba skarg kierowanych przeciwko nauczycielom . Co jest tego przyczyną, jakie popełniamy błędy w szkole i poza szkołą, które skutkują odpowiedzialnością prawną i dyscyplinarną?
Jak zmienia się tym zakresie prawo?
Na te pytania spróbuje odpowiedzieć dr Jerzy Grad.

Zapisy on line w zakładce szkolenia bezpłatne


 

 


Konferencja   w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczość „Nowoczesne rozwiązania technologiczne a ochrona środowiska"

 
15 listopada 2017 r. RODN "WOM" w  Katowicach

Ochrona środowiska jest ważna dla każdego poważnego przedsiębiorcy który myśli o długoterminowej działalności swojej firmy. Ma on świadomość, że do prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne są zasoby naturalne oraz energia, a także zdolność środowiska do neutralizacji powstających w wyniku jego działalności zanieczyszczeń. 

ZAPRASZAMY - Zapisy on line 


Kurs kwalifikacyjny: Zarządzanie w oświacie

Przyjmujemy zgłoszenia na nową grupę!!!

Planowane rozpoczęcie kursu: grudzień 2017r.

Zapisy on line w zakładce Kursy kwalifikacyjne.

Zgodnie z ramowym programem kursu zapewniamy realizację zadań praktycznych w wybranej przez organizatora szkole i wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem praktycznym.Kurs jest skierowany do nauczycieli i wicedyrektorów, zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności niezbędnych do właściwego zarządzania szkołą/placówką oraz kwalifikacje umożliwiające udział w konkursach na dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Celem kursu jest kształcenie w zakresie między innymi umiejętnego zarządzania zasobami ludzkimi, własnym rozwojem zawodowym i indywidualnym oraz szkołą jako organizacją uczącą się ale przede wszystkim wyposaża w wiedze prawną.

Ta edycja kursu zarządzania będzie realizowana wg nowego ramowego planu i programu zatwierdzonego 10 listopada 2015 r. przez Ministra Edukacji Narodowej.

Uczestnikami kursu mogą być nauczyciele posiadający odpowiedni poziom wykształcenia zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowiska kierownicze w poszczególnych typach szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. nr 184, poz. 1436 z późn. zm).

Organizacja kursu: zajęcia odbywać się będą w środy w siedzibie RODN”WOM” w Katowicach, ul. S.Wyszyńskiego 7REFORMA EDUKACJI
< Powrót do listy