Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Termin od: 27.09.2017 godz. 14:30 do: 27.09.2017 godz. 17:30

Sala: Aula dolna

Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach

Edukacja regionalna w nowej podstawie programowej

Program konferencji: 

14.30-  Powitanie i rozpoczęcie - Dyrektor Regionalnego  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli  "WOM" w Katowicach -Anna Zakrzewska- Zamora

14.40-15.00  Edukacja regionalna w projektach Kuratorium Oświaty w Katowicach -  Wiesława Gala (Kierownik Oddziału Wychowania,  Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Kuratorium Oświaty w Katowicach)

15.00-16.00 Miejsce edukacji  regionalnej  w nowej podstawie programowej  z przedmiotów humanistycznych i   przyrodniczych (konsultanci RODN "WOM" w Katowicach)

16.00-16.20 Prezentacja nowego Programu Edukacji  Regionalnej - dr  Łucja Staniczek (Prezes Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego)

16.20- 16.30 Instytucje i organizacje wspomagające edukację regionalną - "Edukacja regionalna w Strategii Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego"- dr Jerzy Parusel  (Dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska) 

Część warsztatowa (do wyboru) - przykłady dobrych praktyk   16.40-17.30

Warsztat 1:

"WIHAJSTER" czyli jak tworzyć szkolną gazetę we współpracy z regionalną instytucją kultury  Prowadzenie: Ewa Caban- kierownik Działu Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego przy Regionalnym Instytucie Kultury w Katowicach

Warsztat 2:                                                                                                                                                "Byłem mieszkańcem miasta Stalina" czyli realizować międzynarodowe projekty edukacyjne na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie. Prowadzenie:  Ryszard Mozgol - Naczelnik  Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach

Warsztat 3:

Ścieżki przyrodnicze w Otwartym Regionalnym Systemie Informacji Przestrzennej  jako pomoc w przyrodniczej edukacji regionalnej Prowadzenie:  Agata Kloczkowska - pracownik Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska

Serdecznie zapraszamy

Uczestnicy otrzymają poświadczenie ukończenia formy doskonalenia. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Serdecznie zapraszamy

Dodatkowe informacje: Aleksandra Gorzelik - Pracownia Edukacji Zawodowej i Międzykulturowej

tel. 32-203-59-67 wewn. 223

agorzelik@womkat.edu.pl

Informacje dodatkowe
X
Miejsce: RODN "WOM" w Katowicach Informacje dodatkowe: Brak