Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Termin od: 16.09.2017 godz. 09:00 do: 29.11.2017 godz. 20:00

Miejsce: RODN WOM

Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli

Zapraszamy nauczycieli wszystkich typów szkół na

 

„Kurs języka niemieckiego dla nauczycieli (dla średniozaawansowanych)

 

Kurs jest bezpłatny dla nauczycieli – jest realizowany przez Kuratorium Oświaty w ramach  „Przygotowania i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli”)

Uczestnikami kursu mogą być: nauczyciele wszystkich typów szkół województwa śląskiego

Ilość uczestników: 1 grupa - 25 uczestników

Kurs będzie realizowany w terminie od 16 września 2017r do 29 listopada 2017 r.

Ilość godzin 100

Terminy zajęć: środa 4 godziny lekcyjne godzina 16.00 do 19.15

                      sobota    6 godzin lekcyjnych, godzina 9.00 do 13.45

                      (10 tygodni po 10 godzin lekcyjnych – każdy czwartek i sobota w wyżej    podanych terminach (oprócz tygodnia gdzie jest Święto Niepodległości)

Poziom językowy: A2 (osoby, które już wcześniej uczyły się języka niemieckiego  – średnio zaawansowany )

Uwaga: Kurs nie nadaje kwalifikacji do nauczania języka niemieckiego          

 Kurs nie przygotowuje do egzaminów zewnętrznych

Kurs nie jest przeznaczony dla osób, które nigdy nie uczyły się języka niemieckiego.

 

Cel i założenia kursu: Kurs ma na celu rozwijanie wszystkich sprawności językowych: mówienie, komunikacja, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem, pisanie ze szczególnym naciskiem na praktyczne posługiwanie się językiem czyli mówienie i komunikację.

Kurs jest podzielony na następujące bloki tematyczne: człowiek i relacje rodzinno – społeczne (rodzina), miejsce zamieszkania, podróżowanie, zakupy, choroby (wizyta u lekarza), praca, dzień powszedni. 

Program nie przewiduje testu wstępnego. Oznaczenie poziomu grupy nastąpi na pierwszych zajęciach. Osoby prowadzące zindywidualizują proces nauczania i przygotują wszystkie materiały dostosowane do poziomu grupy (po oznaczeniu poziomu językowego grupy). Nie stosujemy jednego podręcznika – wszystkie materiały są autorskie – przygotowują je osoby prowadzące dany moduł.

Sprawdzenie wiadomości i powtórzenie: na początku każdych zajęć w różnych formach: krótkiego testu, ustnie, w formie gry językowej itp. Każdy uczestnik założy swoje portfolio językowe, gdzie będzie gromadził swoje prace, notował osiągnięcia (samoobserwacja, monitorowanie postępów)

Warunki ukończenia kursu: 90% obecności, aktywne uczestnictwo w zajęciach, zaliczenie krótkich form powtórzeniowych, posiadanie portfolio.

Zapraszamy do uczestnictwa w kursie: zgłoszenia ze strony internetowej www.womkat.edu.pl (także w Oferta – oferta języki obce [wszystkie niebieskie linki są aktywne, wystarczy kliknąć na nazwę kursu i pojawi się formularz zapisu])

Barbara Czwartos, konsultant RODN „WOM” w Katowicach,

bczwartos@womkat.edu.pl

Informacje dodatkowe
X
Miejsce: RODN WOM