Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności> Rok szkolny 2016/2017 - podsumowanie i prognozy

Rok szkolny 2016/2017 - podsumowanie i prognozy

Rok szkolny 2016/2017 - podsumowanie i prognozy

Niemal 20 tysięcy przeszkolonych nauczycieli

W roku szkolnym 2016/2017 r. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach zrealizował łącznie 1 038 szkoleń w formie konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń rad pedagogicznych, kursów doskonalących czy kursów kwalifikacyjnych. Łączna liczba przeszkolonych pracowników oświaty przez konsultantów RODN „WOM” w Katowicach w kończącym się roku szkolnym wyniosła niemal 20 tysięcy!

Najchętniej wybieranymi przez nauczycieli tematami były: zmiany w prawie oświatowym, cyberprzemoc - medialne zagrożenia w sieci dla dzieci i młodzieży, bezpieczeństwo nauczycieli, odpowiedzialność prawna nauczycieli, ocenianie kształtujące, ocena kształtująca, statut zreformowanej szkoły, odpowiedzialność prawna nauczycieli, coaching w pracy pedagogicznej – możliwości i ograniczenia.

Nauczyciele, z racji wykonywanego zawodu, są grupą chętnie i często podnoszącą swoje kwalifikacje.                Z ankiet ewaluacyjnych dotyczących szkoleń organizowanych przez RODN „WOM” w Katowicach wynika, że nauczyciele najbardziej cenią w szkoleniach wymiar praktyczny, a więc użyteczność przekazywanej wiedzy        i doskonalonych umiejętności czy możliwość ich przełożenia na pracę zawodową. Uczestnicy zwracają też uwagę na eksperckość kadry prowadzącej zajęcia, a także użyteczność materiałów dydaktycznych.

Nowa podstawa programowa

Kuratorium Oświaty powierzyło Regionalnemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zadanie koordynacji szkolenia nauczycieli z całego województwa na temat nowej podstawy programowej. Przygotowanie dyrektorów szkół i nauczycieli do wdrożenia od roku szkolnego 2017/2018 nowej podstawy programowej było dla konsultantów RODN „WOM” priorytetem w okresie od marca do czerwca 2017 r.                W tym okresie, na 139 konferencjach, warsztatach czy seminariach  przeszkolono około 7000 nauczycieli!

Największym zainteresowaniem nauczycieli cieszyły się zagadnienia związane m.in. z tworzeniem programów nauczania, wdrażaniem nowej podstawy w praktyce poszczególnych przedmiotów, egzaminami zewnętrznymi w nowych formułach czy pracą z uczniem zdolnym.

Odpowiedzią na potrzeby nauczycieli w tym zakresie jest kontynuacja przez placówkę szkoleń w sierpniu 2017 r. oraz planowany w październiku – Kongres Prawa Oświatowego, będący okazją do zdobycia dodatkowej wiedzy oraz wymiany poglądów i konsultacji z ekspertami. Ponadto, w kwartalniku “Forum Nauczycieli” wydawanym przez RODN “WOM” systematycznie ukazują się artykuły na temat bieżących problemów, z jakimi boryka się branża oświatowa. Za przykład posłużyć może artykuł najnowszego numeru zatytułowany Podstawa programowa – dlaczego trzeba ją znać, aby dobrze uczyć w polskiej szkole?

Co przyniesie nadchodzący rok szkolny?

Kończący się rok szkolny to początek istotnych zmian w oświacie – zarówno w sferze organizacyjnej, jak            i merytorycznej.
„Nadchodzący rok szkolny przyniesie z pewnością kontynuację już wprowadzonych zmian: nowe programy         i nowe pomysły na szkołę. Naszą misją jest towarzyszenie placówkom we wdrażaniu nowej podstawy programowej i wyzwaniach z niej płynących. Zależy nam na tym, aby szkoła jak najlepiej służyła uczniom, pobudzała ich do kreatywności, inspirowała do poszukiwań. Tak właśnie planujemy wszelkie formy doskonalenia adresowane do nauczycieli, by poprzez nich trafić do młodych ludzi. Nieustannie dążymy też do tego, aby dyrektorzy szkół i nauczyciele w województwie śląskim stawali się liderami kreatywności, ciągłego doskonalenia swoich kompetencji i otwartości na potrzeby ucznia. Zachęcam wszystkich nauczycieli – tych, którzy już wielokrotnie uczestniczyli w naszych kursach, szkoleniach czy konferencjach, jak i tych, którzy, jeszcze nie korzystali z naszej oferty – do udziału w proponowanych przez nas formach doskonalenia. Mamy ogromne doświadczenie, ale także wyróżniamy się otwartością na to, co nowe, ciekawe i atrakcyjne, aby wspierać szkoły w jak najlepszym pełnieniu ich misji” - tak o wizji przyszłości w oświacie mówi Anna Zakrzewska-Zamora, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach.

< Powrót do listy