Jesteś tutaj: Strona główna > Aktualności

Aktualności

Termin od: 21.06.2017 godz. 15:00 do: 21.06.2017 godz. 18:00

Sala: WYJAZDOWE

Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach ul. Harcerska 1

Wdrażanie nowej podstawy programowej 2017 - kształcenie specjalne

Program konferencji

1500 Podstawa programowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu   

umiarkowanym lub znacznym - filozofia zmiany.

1530  Podstawy programowe kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

oraz szkoły przysposabiającej do pracy

1600  Standardy dostępności podręczników szkolnych dla uczniów ze specjalnymi

potrzebami edukacyjnymi

1620  Alternatywne formy komunikacji 

1640     PRZERWA

1650  Zmiany w kształceniu ogólnym, zawodowym, w obszarze wychowania i profilaktyki  oraz poradnictwa

1800     Zakończenie konferencji

Informacje dodatkowe
X
Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach ul. Harcerska 1